Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 25 januari 2019

Om 20 år ska vattenkraften vara miljöprövad

Inom loppet av 20 år ska uppemot 4 000 vattenkraftverk och dammar få moderna miljövillkor. Nu har den nationella planen för omprövning av vattenkraften startat.

 Uppemot 4 000 vattenverksamheter uppdelade i cirka 300 grupper ska de närmaste 20 åren miljöprövas i domstolar. Ägarna får möjlighet att söka bidrag för prövning och åtgärder ur en miljöfond som åtta stora elbolag finansierar.
Uppemot 4 000 vattenverksamheter uppdelade i cirka 300 grupper ska de närmaste 20 åren miljöprövas i domstolar. Ägarna får möjlighet att söka bidrag för prövning och åtgärder ur en miljöfond som åtta stora elbolag finansierar. FOTO: Gunnar Larsson

Planen är resultatet av den fempartiuppgörelse som utarbetades förra våren och som även har inneburit att äldre rättigheter ska jämställas med ett tillstånd. Arbetet leds av Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät.

Under ett knappt halvår, mellan den 14 januari och den 1 juli, kan ägarna till 2 100 kraftverk och uppskattningsvis lika många nedlagda kraftverk med tillhörande dammar via länsstyrelserna ansöka om att få ingå i planen.

Indelas i 300 grupper

Verksamheterna ska sedan indelas i cirka 300 prövningsgrupper baserade på avrinningsområden och grundtanken är att under en period på runt 20 år systematiskt få dem prövade i landets fem mark- och miljödomstolar.

Fakta: Anmäler sig till länsstyrelsen

Nationella planen för omprövning omfattar anläggningar som producerar vattenkraftsel och anläggningar som ursprungligen var byggda för elproduktion. Även regleringsdammar omfattas.

Anmälan görs elektroniskt till aktuell länsstyrelse under perioden 14 januari–1 juli 2019.

I anmälan ska anges anläggningens och ägarens namn, geografiska koordinater, tekniska uppgifter om bland annat installerad effekt samt årsproduktion 2009–2014.

Förslag på prövningsgrupper ska ha lämnats till regeringen senast den 1 oktober.

Själva miljöprövningen inleds tidigast hösten 2020.

Fördelarna för den enskilde kraftverks- och dammägaren är att denne får veta ungefär när i tiden prövningen ska ske och ger möjlighet att samverka med andra verksamhetsutövare i samma vattensystem vilket kan spara tid och pengar för alla inblandade.

Kallas för ”Nappen”

Anmälan till den nationella planen, eller ”Nappen” som har blivit dess smeknamn, är också en förutsättning för att kunna söka ekonomiska bidrag från den miljöfond med 10 miljarder kronor i kassan som landets åtta största elbolag har ställt till förfogande.

Läs mer: Utrivna fördämningar fick motsatt verkan

I april–maj räknar projektgruppen med att ha sammanställt ett förslag till prövningsgrupper som regeringen har att ta ställning till. De första tillståndsprocesserna lär dock inte starta förrän under 2021. Någon särskild geografisk ordning är inte bestämd.

Börjar med de lättaste

– Vi kommer troligen att börja med ”lättare” grupper i bemärkelsen mindre avrinningsområden med färre verksamheter, säger projektledaren Lennart Sorby på Havs- och vattenmyndigheten.

Den som redan har hunnit in i en tillståndsprocess ska kunna återkalla sin ansökan och i stället ansluta sig till den nationella planen, lite beroende på hur långt processen har hunnit.

Det fåtal verksamheter som redan har hunnit skaffa sig moderna miljötillstånd behöver däremot inte ansöka om deltagande i ”Nappen”.

Kan söka bidrag

Verksamhetsutövare som ingår i den nationella planen kan få 85 procent av kostnaderna för prövning och åtgärder betalda ur Vattenkraftens miljöfond. Fonden betalar även produktionsbortfall som överstiger 5 procent.

– Vi tror att omställningen till moderna miljövillkor kommer att gå på cirka 15 miljarder kronor varav fonden kan bekosta 10 miljarder. Det ligger en osäkerhetsfaktor i att vi inte vet hur många nedlagda kraftverk som kommer att söka bidrag, säger Claes Hedenström, VD för Vattenkraftens Miljöfond AB.

Läs mer: Utrivningar i fokus hos länsstyrelsen i Örebro

Han rekommenderar den som vill ha finansiering att ansöka två–tre år innan själva domstolsprövningen ska påbörjas.

Åtta bolag finansierar

Fonden tar sig även an retroaktiva ärenden förutsatt att ansökan om prövning inte skickades in till domstol tidigare än den 1 december 2015.

– Datumet har att göra med att det var då som denna finansieringsidé offentliggjordes, säger Claes Hedenström.

De företag som finansierar fonden är Fortum, Jämtkraft, Mälarenergi, Skellefteå Kraft, Statkraft, Tekniska verken i Linköping, Uniper och Vattenfall.

Läs mer: Stora kulturhistoriska värden kan spolas bort

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen