Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 21 februari 2019

Omstridd sjöledning i Köping får klartecken

Köpings kommun har fått klartecken från mark- och miljödomstolen att lägga den omstridda sjöledningen för att ansluta ett sommarstugeområde till VA-nätet.

 Roland Karlsson har ett fullt fungerande enskilt avlopp med infiltrationsbädd. Nu står han inför ett överhängande hot att till en kostnad av minst 900 000 kronor tvingas ansluta sina hus till det kommunala VA-nätet.
Roland Karlsson har ett fullt fungerande enskilt avlopp med infiltrationsbädd. Nu står han inför ett överhängande hot att till en kostnad av minst 900 000 kronor tvingas ansluta sina hus till det kommunala VA-nätet. FOTO: Per Groth

Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt fastställde i fredags den miljökonsekvensbeskrivning som Köpings kommun lämnat in med anledning av det sjöledningsprojekt som ska ansluta området Norr Mälarstrand till VA-nätet.

Det rör sig om en totalt 22 kilometer lång ledning varav 8 kilometer ska gå på Mälarens botten. Projektet är kostnadsberäknat till cirka 85 miljoner kronor och bara att sänka ledningen i sjön beräknas kosta 17 miljoner kronor.

Mest fritidsboenden

Området som ska anslutas till VA-nätet består av cirka 230 fastigheter som till 85 procent är fritidsboenden. Motståndet bland fastighetsägarna är kompakt och besvikelsen var stor när domen offentliggjordes.

– Ja, luften går ur en. Det är som att domstolen inte har tagit hänsyn till våra argument om hur liten miljövinst som projektet i praktiken innebär, säger Roland Karlsson, en av många fastighetsägare som för talan i rättsprocessen.

 Köpings kommun hävdar att anslutning av sommarstugeområdet till det kommunala VA-nätet skulle innebära minskade utsläpp av näringsämnen. Samtidigt finns ingen aktuell inventering av i vilket skick de enskilda avloppen är och hur mycket de släpper ut i Mälaren.
Köpings kommun hävdar att anslutning av sommarstugeområdet till det kommunala VA-nätet skulle innebära minskade utsläpp av näringsämnen. Samtidigt finns ingen aktuell inventering av i vilket skick de enskilda avloppen är och hur mycket de släpper ut i Mälaren. FOTO: Per Groth

Kostar nästan 1 miljon

Han äger en av två jordbruksfastigheter i området med ett enskilt avlopp som fungerar utan anmärkning. Roland Karlsson kan räkna med en kostnad på minst 900 000 kronor för att ansluta sina åtta hus.

Domstolen konstaterar att Köpings kommun har inrättat ett lagakraftvunnet VA-område med skyldighet att tillhandahålla tjänsterna. Kostnaderna och miljöpåverkan i sjön anses inte vara orimliga i förhållande till samhällsnyttan.

Inga uppgifter om utsläpp

Det har inte någonstans redovisats beräkningar av hur stora utsläppen av näringsämnen är i dagsläget och hur mycket de kan minskas med hjälp av det kommunala VA-nätet. Enligt en expert som fastighetsägarna anlitat handlar det om försumbara mängder.

”Även om reduktionen blir ganska begränsad får konstateras att huvudskälen till ansökan är att säkerställa god tillgång på rent vatten och ett bra omhändertagande av spillvattnet. Sagda reduktion får då mera karaktären av en bieffekt”, skriver tingsrätten.

 Av 22 kilometer ledning kommer 8 kilometer att läggas i Mälaren när Norr Mälarstrand ska förses med kommunal VA-lösning till en beräknad kostnad av 85 miljoner kronor.
Av 22 kilometer ledning kommer 8 kilometer att läggas i Mälaren när Norr Mälarstrand ska förses med kommunal VA-lösning till en beräknad kostnad av 85 miljoner kronor. FOTO: Per Groth

Ska hålla stormöte

– Vi ska hålla ett stormöte på söndag dit alla fastighetsägare är inbjudna för att se om vi ska gå vidare och begära prövningstillstånd i högre instans, säger Roland Karlsson.

Många av fastighetsägarna anser sig ha fullgoda enskilda avlopp och påpekar riskerna för att det med det kommunala ledningsnätet och dess fyra bräddningspunkter blir helt orenat avloppsvatten som i händelse av driftsstörningar rinner ut i Mälaren.

Enda chansen att stoppa

– Jag är besviken på att domstolen inte har prövat invändningarna mot till exempel kommunens påstående om minskade utsläpp av näringsämnen. Tyvärr är nog också den här prövningen enda chansen för fastighetsägarna att stoppa projektet, säger juristen Roland Norlén, ombud för Roland Karlsson.

För kommunen återstår nu att genom Lantmäteriet få klart med ledningsrätterna. Enligt VA-chef Elin Granberg kan projektet med hänsyn till upphandlingar starta tidigast i september 2020.

Inga nya politiska direktiv

– Vi får till att börja med avvakta till den 8 mars som är sista datum för överklagande av domen, säger Elin Granberg.

Flera politiska partier har efter hand sagt sig vara beredda att ompröva det från början enhälliga beslutet men det har hittills inte kommit några nya direktiv till tjänstemännen. Köpings kommun styrs efter valet 2018 av Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet.

LÄS MER: Kommunens VA-planer kostar honom 1 miljon

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen