Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 29 september 2019

Övergödningen minskar i Östersjön

Enligt forskarna minskar övergödningen i Östersjön sakta men säkert och ett smartare lantbruk spelar en viktig nyckelroll. 

 Växlande väder lockar fram regnbågen över en av Fredrik Anderssons fosfordammar.
Växlande väder lockar fram regnbågen över en av Fredrik Anderssons fosfordammar. FOTO: Tindra Englund

– Belastningen på Östersjön nådde sin topp på 80-talet. Sedan dess har vi nästan lyckats halvera fosfortillförsel och även kvävetillförseln minskar stadigt, säger Christoph Humborg, vetenskaplig ledare på Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.

  • Ingen ökning

Under de senaste 10 åren har forskarna kunnat konstatera att det inte längre sker en ökning av gödningsämnen i Östersjön. I stället har mängden kväve och fosfor börjat minska något. Enligt Christoph Humborg innebär detta en positiv utveckling som är världsunik. 

– Främst är det reningsverken som blivit bättre men vi ser även tydliga resultat av de ansträngningar som gjorts inom Lantbruket.

 En av Fredrik Anderssons bromsdammar.
En av Fredrik Anderssons bromsdammar. FOTO: Tindra Englund

Minska näringsläckage

På Fredrik Anderssons gård Häckenstad, utanför Gamleby i Norra Kalmar län, har flera insatser gjorts för att minska näringsläckaget.

– Det hela började med ett miljöprojekt 2011. Då kom kommunens projektledare Dennis Wiström hit och frågade om vi var intresserade av att göra våra gårdar mer lönsamma och samtidigt göra en insats för miljön. En ekvation som i min värld inte gick ihop alls, berättar Fredrik Andersson.

  • Översvämningar

Men gården drabbades ofta av översvämningar och han var desperat efter lösningar. Så tillsammans med sina grannar hoppade han ändå på projektet.

– Dennis involverade oss lantbrukare i hela processen, vilket var nödvändigt för att göra oss intresserade.

FAKTA: Tips till dig som vill bygga en fosfordamm

· Fosfordammen ska ligga på rätt plats för att fånga så mycket fosfor som möjligt. Ta hjälp av en rådgivare för att hitta en lämplig plats.

· Dammen ska ha en djup del och en grundare vegetationsdel.

· Du kan få ersättning för att anlägga och sköta din fosfordamm.

Genom bygget av två bromsdammar fick han kontroll över vattenflödet på de lågt liggande åkrarna. 

– Förr var det ofta bara en soppa som rann iväg, men nu slipper jag det. Vi kan även använda anläggningen till att bromsa och spara vatten för att använda när det är torrt.

 Just nu arbetar Fredrik Andersson med nya projekt för att i större utsträckning kunna reglera vattnet på sin mark. Här har han byggt en "munk".
Just nu arbetar Fredrik Andersson med nya projekt för att i större utsträckning kunna reglera vattnet på sin mark. Här har han byggt en "munk". FOTO: Tindra Englund

Förutom de två bromsdammarna har Fredrik Andersson även grävt ner ekogips (i stället för strukturkalkning) och byggt fyra fosfordammar samt grävt ur och restaurerat de gamla dikena kring Baggetorpsån. 

”Är stolt”

Projektet har gett goda resultat och enligt de mätningar som gjorts i ån har lantbrukarna genom sina insatser lyckats halvera mängden kväve och minska mängden fosfor med 2/3 i transportvattnet.

– Det är klart att man är stolt över att man lyckas driva en lönsam verksamhet och ändå vara snäll mot naturen, säger Fredrik Andersson.

Fakta: Projektet gav större skördar och minskade övergödningen

Miljöprojektet som leddes av Dennis Wiström mellan 2011 och 2014 gick ut på att med alla medel begränsa mängden övergödning i Baggetorpsån som mynnar ut i Östersjön.

De insatser som gjordes innebar inte bara att mängden fosfor och kväve minskade i ån utan bidrog även till att skördarna blev större.

Framöver vill han öka sin kapacitet för att kunna lagra mer vatten och ännu bättre reglera mängden vatten till åkrarna. 

– Jag tror att den som kommer att klara sig bäst i framtiden är den som kan hantera vattnet, säger Fredrik Andersson.

 En av Fredrik Anderssons fosfordammar.
En av Fredrik Anderssons fosfordammar. FOTO: Tindra Englund

Tillfrisknar långsamt

Trots den positiva utvecklingen sker processen i Östersjön långsamt och det kommer att dröja upp mot 20 år innan förbättringen blir synlig. Dessutom innebär klimatförändringarna ett nytt hot som riskerar att motverka utvecklingen. När Östersjön värms upp blir ekosystemen känsligare och dessutom trivs de giftiga blågröna algerna ännu bättre i varmare vatten. 

– Men om vi fortsätter på samma bana tror jag ändå att det kommer gå åt rätt håll. Även om Östersjön är en patient som tillfrisknar långsamt, säger Christoph Humborg.

Relaterade artiklar

Till toppen