Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 13 januari 2018

Palle Borgström: Ett bevis på att regeringen tar frågorna på allvar

Det är bra att arbetet med den nationella livsmedelsstrategin ingår i årets regleringsbrev till myndigheter på de gröna näringarnas områden. LRFs roll är att noga följa upp kommande förslag och se till att insatserna mäts, konstaterar förbundsordförande Palle Borgström.

 Palle Borgström, LRF.
Palle Borgström, LRF. FOTO: Anders Deros

Livsmedelsstrategin klubbades av riksdagen i juni 2017 och omnämns nu i regeringens regleringsbrev till länsstyrelserna, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Sveriges lantbruksuniversitet.

Myndigheterna får i uppdrag att under våren beskriva hur strategins mål och syfte ska integreras i verksamheten. Respektive myndighet ska också bedöma vilka möjligheter den själv har att bidra till livsmedelsstrategins mål.

– Det är ett bevis på att regeringen tar de här frågorna på allvar, säger Palle Borgström.

Rollen som tjänsteman i fokus

Även om det är positivt att strategin tar plats i myndigheternas verksamhet finns det generellt också exempel på myndighetsarbete som behöver förbättras, framhåller han.

– Vi ser att det ibland är fyrkantigt och stelbent. Man är inte speciellt tillmötesgående för den som vill utveckla sin verksamhet.

Länsstyrelserna får totalt inte mindre än 65 uppdrag från regeringen. Ett av dem är att, enligt regleringsbrevet, ”fortsätta arbeta med att bidra till samt höja kunskapen om god förvaltningskultur vid länsstyrelserna. Ledarskapets och medarbetarskapets betydelse och rollen som statstjänsteman ska vara i fokus.”

– Det är bra för det krävs av statens ämbetsmän att man har en väldigt stark integritet, säger Palle Borgström.

– Vi ser exempel på folk i Skogsstyrelsen som har starka intressen i naturvård och i djurskyddskontrollerna där det finns folk som är engagerade i djurskyddsorganisationer. Där finns det tecken att man låter sina egna värderingar och preferenser genomsyra det som borde vara ett opartiskt arbete för staten.

Modernisera köttkontrollen

Livsmedelsverket får ett specifikt uppdrag att modernisera köttkontrollen, vilket LRF och slakterinäringen har efterlyst under en längre tid.

Verket ska senast den 15 juni redovisa hur innovativa och digitala lösningar kan effektivisera kontrollen på slakterier och vilthanteringsanläggningar för att hålla kostnaderna nere.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen