Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 24 juni 2019

Påverkar gåvan vår dotters arv?

Fråga: Min man och jag planerar att ge vår lantbruksfastighet till en av våra gemensamma döttrar. Hur inverkar det på hennes arv? Har det någon betydelse om hon i stället köper fastigheten för pengar som vi lånar ut till henne?

 Jessica Wieslander, jurist, Berggren & Stoltz. Det är inte fastigheten på bilden som frågan gäller.
Jessica Wieslander, jurist, Berggren & Stoltz. Det är inte fastigheten på bilden som frågan gäller. FOTO: Mostphotos

Juristen svarar: När en förälder ger en gåva till sitt barn ska gåvan som huvudregel räknas av från det barnets arv när föräldern avlider. Anledningen till det är lagstiftarens utgångspunkt om att föräldrar vill behandla sina barn rättvist. Om ni vill ge bort fastigheten utan att dottern ska behöva räkna av den från sitt framtida arv behöver ni därför skriva i gåvobrevet att gåvan inte ska utgöra förskott på arv.

Det är inte bara rena gåvor som räknas som förskott på arv utan också försäljning till underpris och att efterskänka en fordran. Även om ni skulle välja en annan form för överlåtelsen behöver ni tänka på om ni tycker gåvomomentet ska jämnas ut gentemot de andra döttrarna vid arvet eller om ni vill ha det på annat sätt.

Avräkningen går i praktiken till så att gåvans värde räknas in i den avlidnes kvarlåtenskap som om gåvan inte hade givits. Därefter räknas arvslotterna fram. Sedan ska barnet som fått ett förskott räkna bort värdet av gåvan från sin arvslott.

Värdet som ska användas är det värde gåvan hade vid gåvotillfället om det inte finns någon omständighet som talar för annat, till exempel att givaren har skrivit vilket värde gåvan ska anses ha. Även här har ni alltså viss möjlighet att på förhand påverka hur en avräkning ska falla ut.

Konsekvensen av att ett förskott lämnats blir oftast att syskonen som inte fått någonting får ut mer i arv och ibland att gåvomottagaren inte får ut något arv alls. Däremot behöver gåvomottagaren inte betala tillbaka pengar till dödsboet om gåvans värde skulle vara större än vad hon har rätt att ärva.

Om ni ger gåvan på ett sådant sätt att den i realiteten mer blir ett testamente än en gåva kan det bli annorlunda. Då kan dottern bli tvungen att återbära något av fastighetens värde om det behövs för att syskonen ska kunna få ut sin laglott. Detta kan bli fallet dels vid gåvor som ges i livets slutskede, dels vid det ganska vanliga fallet att ni visserligen ger bort fastigheten rent formellt men ändå själva behåller nyttan av den genom att ni bor kvar där livet ut.

Jessica Wieslander

Jurist, Berggren & Stoltz

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen