Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 27 mars 2017

Permanent förbud mot neonikotinoider på gång

EU-kommissionen överväger permanent förbud mot tre neonikotinoider som tillfälligt varit förbjudna att användas som bekämpningsmedel på grund av förmodade skadliga effekter på bisamhällen.

FOTO: Mostphotos

De tre substanserna – clothianidin, imidacloprid och thiamethoxam – har endast fått användas med vissa begränsningar. Nu föreslås ett permanent förbud, utom för användning i växthus, enligt uppgifter i Guardian och Agra Europe.

Sedan det temporära förbudet infördes 2013 har ett antal studier utförts för att undersöka substansernas risker för bisamhällena.

Undersökningen inte färdig

Den senaste stora undersökningen, utförd av EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa, är ännu inte klar. I slutet av förra året drogs en temporär slutsats "att stora risker inte kan uteslutas".

I Sverige har det tillfälliga förbudet starkt påverkat odlingen av vårraps som minskat med en tredjedel.

– Man måste odla på ett annat sätt för att undvika jordloppor, säger Anneli Kihlstrand, vd för Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. Man får spruta efteråt i stället för att använda betning.

Fritt fram i Finland

Under dessa tre år har EU-länderna agerat olika när det gäller dispenser. I Finland har det varit fritt fram och i Danmark och Estland har man gett vissa dispenser.

Samtidigt som vårrapsen minskat kraftigt på grund av förbudet mot betningsmedel har höstraps ökat i Sverige. Där är det en annan jordloppa som ska bekämpas och som bättre kan bekämpas med besprutning.

– Vi har lärt oss leva med förbudet, säger Anneli Kihlstrand.

LÄS MER: "Våra grannländer får dispens och vi får inte"

Relaterade artiklar

Till toppen