Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 27 maj 2019

Planera för bevattning av säsongens grödor redan nu

Med förra årets torka i färskt minne bör man redan nu planera för bevattning av säsongens grödor. För att kunna ta vatten ur en å eller sjö krävs ett godkännande av Länsstyrelsen.

– Gör en anmälan redan nu, tipsar Karin Södergren, handläggare på Länsstyrelsen i Södermanland.

 För att kunna ta vatten ur en å eller sjö krävs ett godkännande av Länsstyrelsen.
För att kunna ta vatten ur en å eller sjö krävs ett godkännande av Länsstyrelsen. FOTO: Mostphotos

Generellt har Sverige ett gynnsamt klimat för odling. När det gäller vattenflödet har vi ett överskott under vintern men ett underskott under odlingssäsongen då det är som lägst, enligt Ingrid Wesström, forskare i hydrologi vid SLU i Uppsala.

Hon var en av flera som deltog i ett seminarium om avvattning och bevattning som Agro/Sörmland/Öst arrangerade i förra veckan.

Statistik över temperatur och nederbörd under perioden 1991-2015 visar att östra Sverige har blivit 2 grader varmare. Enligt Ingrid Wesström kan det vara en god idé att bevattna denna del av Sverige under våren för att förhindra senare torka. Men jordarten har också en väldigt stor betydelse för att kunna hålla fukten.

FAKTA: Vattenverksamhet

– Det är Miljöbalken som reglerar olika typer av vattenverksamheter.

– Vattenverksamhet av större omfattning kräver tillstånd av Mark- och miljödomstolen, efter att den enskilde haft samråd med Länsstyrelsen och andra berörda.

Källa: Länsstyrelsen

 – En mullrik lerig jord klarar sig långt bättre än en sandjord, säger Ingrid Wesström, forskare i hydrologi vid SLU.
– En mullrik lerig jord klarar sig långt bättre än en sandjord, säger Ingrid Wesström, forskare i hydrologi vid SLU. FOTO: Mostphotos

– En mullrik lerig jord klarar sig långt bättre än en sandjord, säger Ingrid Wesström som även rekommenderar att satsa på fler grödor än bara spannmål.

Hon fortsätter:

– Det bra att ha flera ben att stå på, säger hon.

I takt med ändrade klimatförändringar och oförutsägbara väderförhållanden med häftiga skyfall och långvarig torka ökar behovet av underhåll av dikning och bevattning.

Inför årets skördesäsong råder Karin Södergren, handläggare vid Länsstyrelsen i Södermanland, att redan nu anmäla om lov att att få leda bort vatten från exempelvis en sjö till bevattning av åkrar.

– Det är bättre att göra det nu, innan torrsprickorna uppstår, säger hon.

LÄS MER:

Exempel på vattenverksamhet som bara kräver en anmälan till Länsstyrelsen

– Gräva om ett vattendrag med en medelvattenföring som är högst 1 kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är markavvattning.

– Leda bort högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter per år.

– Leda bort högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år.

– Handläggningen av anmälan kan ta upp till åtta veckor och vattenåtgärden får därför påbörjas tidigast åtta veckor efter att anmälan gjorts, såvida Länsstyrelsen inte beslutar annat.

– Avgiften för en anmälan kostar 1 350 kronor.

Källa: Länsstyrelsen

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen