Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 7 februari 2018

Plöjningsfritt är inte automatiskt klimatvänligare

Plöjningsfri jordbearbetning ger inte automatiskt positiva klimateffekter. Forskare vid SLU efterlyser studier som mäter noggrannare och på större djup än hittills.

FOTO: Istock

Minskad bearbetning och plöjning av jorden är ett sätt att öka inlagringen av kol i marken. Minskade utsläpp av växthusgaser gör att klimatförändringarna minskar, är tanken. Studier från USA, däribland Mellanvästern, har visat på fördelar med att minska jordbearbetningen för att öka kolinlagringen.

Men enligt Katharina Meurer, forskare på SLU och huvudförfattare till en ny artikel i Earth-Science Review, har tidigare studier inte beaktat tillräckligt många faktorer. Framtida studier måste göras med mätningar på större djup och med större noggrannhet än hittills, uppger hon.

Luckrar upp jorden

Jordbearbetningen luckrar upp jorden så att dess täthet minskar. Därför är det vanskligt att jämföra olika jordbearbetningsmetoder genom att jämföra andelen kol per massenhet jord. Hänsyn måste tas till markens täthet för att inte mängden lagrat kol ska slå fel.

I de analyserade studierna ökade kolinlagringen i de översta tre decimetrarna, som tidigare har plöjts, när jordbearbetningen minskade. Men tar man hänsyn till jordprofiler ned till 60 centimeter så minskar skillnaden i kolinlagring mellan konventionell plöjning och direktsådd. Den sammanlagda klimateffekten av olika jordbearbetningsmetoder är därför oklar.

– Vår litteratursammanställning visar tydligt att klimateffekten av reducerad jordbearbetning genom kolinlagring är mindre än man trodde förut, nära noll i genomsnitt, säger Katharina Meurer i ett uttalande på SLU:s hemsida.

Andra positiva effekter

Reducerad jordbearbetning kan dock ha andra positiva miljöeffekter, exempelvis minskad erosion och påverkan på markorganismer, samt minskad bränsleförbrukning. Samtidigt så kan plöjningsfri odling öka utsläppen av lustgas.

Plöjningsfri odling innebär oftast bearbetning med någon form av kultivator eller tallriksredskap, utan att jorden vänds. Direktsådd innebär att jorden inte bearbetas alls.

LÄS OCKSÅ: Plöjningsfritt bäst för mull och klimat

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen