Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 25 januari 2018

Plöjningsfritt på Alnarp – ”Skillnad i biologisk aktivitet”

Plöjningsfritt var i fokus på Jordbearbetningsdagen på Alnarp. Per Landen på Charlottenlund utanför Ystad brukar 540 hektar plöjningsfritt sedan 2001 och han ser tydligt positiva effekter med höjd mullhalt och minskad erosion.

 Per Landen.
Per Landen. FOTO: Anders Ingvarsson

När han slutade plöja var syftet att öka lönsamheten. Minskad jordbearbetning skulle minska kostnaderna per hektar.

– För oss var det en ekonomisk fråga. Vi ville öka skörden och sänka kostnaderna. Men det vi kan se är också att mullhalten ökar och erosionen minskar, säger Per Landen, som driver Landen Agro AB med 540 hektar åker på en arrendegård utanför Ystad.

Miljövinster

Med plöjningsfritt åkerbruk minskade etableringskostnaden per hektar liksom tiden för etableringen som gick ner till en timma per hektar. Per Landen påpekar att stora sammanhållna fält, det största på 165 hektar, underlättar.

Mycket av vinsterna med plöjningsfritt menar han ligger i de miljövinster som kommer: Antalet daggmaskar ökar markant, mullhalten har stigit med 0,9 procentenheter och hans ser tydliga förbättringar när det gäller erosionen. Faktorer som förbättrar skörderesultatet

– Jämför jag med grannar som plöjer kan jag se att våra marker har ett bättre erosionsskydd. Och daggmaskarna är gårdens bästa arbetare – de jobbar dygnet runt.

Direktsådd nästa steg

Jordbearbetningsdagen på Alnarp arrangerades av Partnerskap Alnarp och Hemmesdyngefonden som delar ut stipendier till yrkesverksamma lantbrukare.

Förutom Per Landen var stipendiaterna Jan Jönsson på Ly-Ris HB som nu brukar sammanlagt 1 145 hektar på två olika gårdar i nordvästra Skåne, och Jeppa Olanders Trelleborg som fortfarande plöjer och vars produktion på 90 hektar varit inriktad mot produktion av biomassa för biogas.

FOTO: Mostphotos

Jan Jönsson har sedan början av 2000-talet odlat plöjningsfritt och tänker ta steget vidare mot direktsådd. Även han talade om förbättrad jordstruktur och ökad biologisk aktivitet i jorden.

– Ju mindre vi rör i jorden desto bättre är det, sade Jan Jönsson som menar att markens naturliga processer även minskat behovet av kemisk bekämpning.

– Framför allt är vi försiktiga med insekticider för att inte störa de djur som finns i markytan.

Grävde ned handdukar

I ett experiment grävde han förra våren ner två bomullshanddukar – den ena där man brukat plöjningsfritt i femton år – den andra bara några meter bort där jorden plöjts till nyligen.

Drygt 100 dagar senare var handduken på den plöjningsfria sidan helt förmultnad – kvar var enbart tvättrådet och en nylontråd. På den andra sidan var det mesta av handduken kvar.

– Jag tycker det visar på en skillnad i biologisk aktivitet.

LÄS MER: Plöjningsfritt bäst för mull och klimat

Relaterade artiklar

Till toppen