Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 14 september 2018

Politikerna börjar vackla om VA-beslutet

Den tidigare enigheten i Köpings kommun om att sjöledningsnätet ska byggas börjar sakta rämna. De partier som är villiga att ompröva beslutet fick också framgångar i valet.

 Den tidigare enigheten i Köpings kommun om att sjöledningsnätet ska byggas börjar sakta rämna.
Den tidigare enigheten i Köpings kommun om att sjöledningsnätet ska byggas börjar sakta rämna. FOTO: Jörgen Hildebrandt

Protesterna från de cirka 230 fastighetsägarna på Norra Mälarstrand biter än så länge inte på politikerna och tjänstemännen i Köpings kommun. Sjöledningsprojektet med kommunalt VA till sommarstugeområdet baxas nu genom domstolarna.

”Är kommunens ansvar”

Huvudargumentet är att Galten, den västligaste delen av Mälaren, är för näringsrik och att de enskilda avloppen bidrar till övergödningen. Men det finns inga mätningar eller analyser som bekräftar påståendet.

Tvärtom, enligt konsulten Peter Ridderstolpe på WRS kan de aktuella enskilda avloppen beräknas stå för ynka 20 kilo av den årliga tillförseln av fosfor till Galten. Det kan jämföras med det kommunala reningsverket som släpper ut 1,1 ton och ytterligare 3 ton som frigörs ur bottensedimentet.

Kommunen har ändå gjort bedömningen att den enligt sjätte paragrafen i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) är skyldig att bilda ett verksamhetsområde och tillhandahålla VA-tjänsterna.

– Lagstiftningen pekar på att det är kommunens ansvar. Vi har gjort försök att få till stånd samfällighetslösningar men det har inte varit tillräckligt många som velat haka på, säger VA-chefen Elin Granberg.

”Vi vill ingen illa”

Medan projektet har pågått har tillsynen av de enskilda avloppen i området gått på sparlåga och det har gjort inte gjorts några förelägganden om att fastighetsägare ska åtgärda bristfälliga anläggningar.

Köping har i alla tider styrts av Socialdemokraterna och Elizabeth Salomonsson är med sina 32 år på posten det mest långlivade kommunalrådet i hela Sverige.

– Alltså, vi vill ingen illa. Vi vill värna om miljön och vi politiker är inga experter så då måste vi förlita oss på våra tjänstemän, säger hon i en intervju med Bärgslagsbladet.

Är det med tanke på protesterna inte läge för ett omtag?

– Nej, det finns ett enhälligt fullmäktigebeslut. Men det är klart att det inte känns bra, säger hon till Bärgslagsbladet.

Från början var beslutet om sjöledningen enhälligt men nu har Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet sagt sig vara beredda att ompröva det. Samtliga dessa partier gick också framåt i kommunvalet medan framför allt Socialdemokraterna backade. SD ökade 7,5 procentenheter medan S tappade 7,8.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen