Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 31 januari 2018

Positiva tongångar på köttseminarium

Arbetet med att genomföra de sammanlagt omkring 200 åtgärderna i handlingsplanen för nöt, gris och lamm går i år in på slutvarvet. I december ska allt vara genomfört. En lägesrapportering visar att de flesta pilar pekar i rätt riktning.

 Det kommer att satsas extra på att få lönsamhet lammproduktionen.
Det kommer att satsas extra på att få lönsamhet lammproduktionen. FOTO: Mostphotos

Med Svenska Köttföretagen som arrangör hölls i går, tisdag, ett späckat heldagsseminarium i Stockholm med företrädare för de olika delnäringarna.

De treåriga handlingsplanerna syftar till att öka produktionen av djurslagen. Arbetet följs löpande upp i grupper där hela värdekedjans aktörer och berörda myndigheter är involverade.

”Produktionen har ökat”

Hur har det då gått så här långt? Totalt rör det sig om 199 punkter som branscherna ska ha klarat av till detta års slut. Av dem är 76 redan genomförda, på 104 punkter pågår arbete medan resterande 19 punkter ännu inte har påbörjats.

– Jag gör tummen upp för 2017. Produktionen har ökat, konstaterade Theres Strand, vice vd för Svenska Köttföretagen.

Enligt henne var ökningen för gris, mätt i slaktad vikt, under januari-november i fjol 4,6 procent. För lamm var ökningen 4,9 procent medan den stannade på 1,4 procent för nöt.

Flera mål har nåtts

Övergripande vad gäller marknadssituationen för gris, nöt och lamm visar avstämningen att flera av målen i handlingsplanerna har nåtts, exempelvis den allmänna kännedomen om märkningen Kött från Sverige, kännedomen om Sveriges låga antibiotikaanvändning och inte minst konsumtionen av svenskt kött.

Produktionen får godkänt

För produktionen av nötkött går mycket åt rätt håll. Målen har nåtts beträffande ökad lönsamhet för dikor och ungnöt. Gällande investeringstakten är det däremot en bit kvar.

Produktionen av gris har också nått grönt ljus avseende ökad lönsamhet. Men inte heller i den näringen har investeringarna riktigt nått upp till önskad fart. En genomsnittlig byggkostnad på 40 000 kronor per sugga och plats är ytterligare ett mål som kräver mer arbete.

Den svenska lammproduktionen har till skillnad från produktionen av de andra djurslagen inte lyckats nå ökad lönsamhet. Framöver kommer det därför att satsas extra på information om bland annat produktionsmodeller, korsningar och urval av avelsdjur.

Läge för export

Magnus Jönsson, ordförande i Svenska Fåravelsförbundet, pekade på att det finns goda förutsättningar för export, både av sperma och avelsdjur. Starkt bidragande är att Sverige har friförklarats från scrapie.

– Vi har också en unik genetik, det gäller framför allt det gotländska pälsfåret. Vi håller oss på den europeiska marknaden än så länge, men vi ser att det börjar röra på sig, sade han.

”Ska skapa något nytt”

Om knappt ett år ska arbetet med handlingsplanerna vara avslutat. Vad som tar vid därefter återstår att se.

– Tanken är att vi under året ska skapa något nytt, förklarade Theres Strand.

Röster under seminariet:

Ingrid Eilertz, avdelningschef vid Jordbruksverket, om när det kan bli klartecken för export av svenskt griskött till Kina:

– Vi kan bara jobba så fort vi kan, vi kan inte precisera i tid.

Jan Forssell, ordförande för Sveriges Nötköttsproducenter, om projektet Romeo som drivs i samarbete med McDonalds:

– Hittills har vi delat ut 78 av 100 tjurar.

Hans Agné, vd för Svenska Köttföretagen, om betydelsen av den nationella livsmedelsstrategin:

– Det är som att cykla i medvind i stället för i motvind.

Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S):

– Vi har friska djur och de behöver inte behandlas med antibiotika.

Leif Denneberg, generaldirektör för Jordbruksverket, om en ny inriktning för EU:s jordbrukspolitik:

– Jag är glad över beskedet från kommissionen.

Palle Borgström, riksförbundsordförande för LRF, om alternativ till mjölk och falukorv:

– En del smakar förfärligt. Mat måste smaka gott.

Majsan Pense, kategorichef för kött vid Coop, om prisskillnaden på svenskt och importerat kött:

– Pengarna styr. Glappet får inte bli för stort

Jonas Tunestål, vd för KLS Ugglarps, om att offentlig sektor och restaurangnäringen i högre grad väljer svenskt vid upphandlingar:

– Vi ser en stor omsvängning.

Ingemar Olsson, ordförande för Sveriges Grisföretagare, om en mer positiv ton i kontakterna:

– Vi känner en attitydförändring från myndigheterna.

Läs mer: Inhemsk produktion av både lamm och nöt ska ökaÖkad lammslakt under andra halvåret

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen