Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 5 december 2019

Privata brunnar kartläggs för bättre skydd

Nu finns det möjlighet för privatpersoner att registrera sin brunn hos Statens geologiska undersökningar, SGU. Genom kartläggningen av brunnar blir det lättare att skydda dem.  

 Carola Lindberg på SGU vill att fler privatpersoner ska registrera sin brunn på Brunnsdatabasen.
Carola Lindberg på SGU vill att fler privatpersoner ska registrera sin brunn på Brunnsdatabasen. FOTO: Pressbild

Sedan 1975 har brunnsborrare varit tvungna att rapportera in nya brunnar till SGU. Däremot var det först i maj 2019 som det blev möjligt för privatpersoner att registrera sina brunnar. Det innebär att både äldre brunnar och grävda brunnar saknas på kartan, något som SGU nu vill åtgärda. 

I maj 2019 öppnade ni upp för privatpersoner som vill registrera sin brunn, varför det?

– Det har funnits ett uppdämt behov ganska länge och folk har hört av sig och undrat varför de inte kunnat rapportera in sina brunnar. I och med torkan 2018 kom brunnsfrågan upp på regeringsnivå och vi fick då nya resurser som vi kunde lägga på det här, säger Carola Lindeberg, statsgeolog, vid SGU.

Varför ska man registrera sin brunn?

– Eftersom alla vinner på att brunnen registreras. För privatpersoner handlar det om att öka skyddet för brunnen, om den inte är registrerad så finns den inte. Vilket kan leda till problem när det tas beslut om till exempel infrastrukturprojekt, besprutningsinsatser, detaljplaner och översiktsplaner, samt vid olyckor med utsläpp.

 – För kommuner är informationen om brunnar värdefull för både VA-planer och beredskapsplaner. Vi på SGU använder den när vi är ute och karterar vattenresurser, samt vid provtagning på vattenkvaliteten. 

Vilka brunnar är det ni vill att privatpersoner ska registrera?

– Alla brunnar för vattenuttag, de behöver inte vara i drift, samt energibrunnar, grävda eller borrade. 

 Kan man själv kontrollera om ens brunn redan finns med i registret?

– Det är bara att gå in i SGU:s kartvisare ”Brunnar” och kolla om den finns registrerad, tyvärr tror jag att det finns ett stort mörkertal över brunnar som inte är registrerade. 

Hur gör man för att registrera brunnen?

– Du går in på din kommuns hemsida eller SGU:s hemsida och letar upp formuläret. Detta kan sedan fyllas i direkt via datorn eller så tar du fram det i telefonen när du står vid brunnen, vilket gör att du kan få rätt platsläge automatiskt. 

Fakta: Brunnsdatabasen

Databasen innehåller uppgifter från drygt 680 000 brunnar och växer med drygt 20 000 brunnsuppgifter varje år. I databasen finns uppgifter om enskilda brunnars läge och tekniska data såsom djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet, vattennivåer och vad brunnen används till. Databasen innehåller även information om lagerföljder.

Relaterade artiklar

Till toppen