Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 10 maj 2012

Problem med korruption på SLU

Det finns mycket hög risk för mutor, oegentligheter och bedrägliga beteenden vid den enhet inom Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som tidigare kallades egendomsförvaltningen. Det anser SLU:s egna interna granskare, enligt uppgifter i Upsala Nya Tidning (UNT).

Anledningen till den interna granskningen är problem med styrningen av dåvarande egendomsförvaltningen och som kulminerade i att förvaltningens chef fick sparken.  Grunden till avskedet var bland annat chefens sätt att sköta verksamheten, med misstankar om brott mot upphandlingslagar, jäv vid upphandlingar och etiska tvivelaktigheter när entreprenörer anlitats.

SLU:s interna granskning av dåvarande egendomsförvaltningen konstaterade att bristerna i styrningen var så stora att universitetets varumärke och rykte i samhället riskerades. En åtgärdsplan sjösattes senare och den har nu följts upp av SLU:s interna granskare. Och de konstaterar att det fortfarande finns stora brister i styrningen – det vill säga risk för mutor, jäv vid inköp, bestickning, utdragna skadeståndsprocesser till följd av otillåtna upphandlingar, direkta oegentligheter på grund av mutorna.

SLU:s universitetsdirektör Martin Melkersson tror att egendomsförvaltningens annorlunda arbetsuppgifter jämfört med resten av universitetet bidragit till problemen:

– De är något av ett kommersiellt företag som ska sälja exempelvis fastigheter eller spannmål, men de är det i myndighetsform. Det har rört till det, säger Martin Melkersson till UNT.

Relaterade artiklar

Till toppen