Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 24 augusti 2017

"Problemet kan vara större än man trott"

Grundvattennivåerna är historiskt låga och regeringen satsar på kartläggning av vattnet. Men satsningen är inte tillräcklig, menar geologiprofessor Torleif Dahlin.

 Det krävs en större satsning på att kartlägga grundvattnet, menar Lundaprofessorn.
Det krävs en större satsning på att kartlägga grundvattnet, menar Lundaprofessorn. FOTO: Mostphotos

Grundvattennivåerna är fortsatt extremt låga för årstiden och har så varit under hela sommaren. För att kartlägga var det så viktiga grundvattnet finns har regeringen beslutat att satsa knappt 30 miljoner kronor på arbetet, något Land Lantbruk tidigare berättat om.

Kartläggningen som Sveriges geologiska undersökning, SGU ska göra ska innefatta geologisk analys av utsatta områden, men även så kallade TEM-mätningar: elektromagnetiska mätningar som görs från helikopter. Det kommer även att göras inventeringar av brunnar och källor, mätning av grundvattennivåer, geofysiska mätningar och borrningar.

Se på längre sikt

Men det här är inte tillräckligt menar Torleif Dahlin, professor i teknisk geologi vid Lunds Tekniska Högskola, och pekar i ett pressmeddelande på Danmark som satsat 2,4 miljarder kronor på en kartläggning finansierats genom en avgift på allt vatten som konsumeras i landet.

Enligt Torleif Dahlin är det hög tid att göra en ordentlig satsning på att kartlägga Sveriges grundvattenresurser.

– Annars kan vi inte sätta in rätt åtgärder och få till stånd en långsiktigt hållbar förvaltning för att skydda våra vattenresurser för kommande generationer, däribland grundvattnet. Har man väl förorenat en grundvattentäkt är den förstörd inom överskådlig tid, säger han och menar att man får räkna med minst tio år för att hinna i kapp det man har försummat.

Utveckla metoderna

– Även om tekniken har utvecklats starkt på senare år behöver vi vidareutveckla, anpassa och nyutveckla metoder för att bättre skydda vårt viktigaste livsmedel. Med bättre koll kan man också spara pengar och bara göra det som är har betydelse, säger han.

Problemet med grundvattnet är dels att nivåerna sjunker över hela landet, med större brist på exempelvis Öland och Gotland. Ett problem som enligt Torleif Dahlin är skapat av människan genom överutnyttjande och att marken förändrats genom utdikning av våtmarker och att hårdgjorda ytor skapats i städer.

Föroreningar ett problem

Men även att kvaliteten på grundvattnet blir sämre är ett växande problem. Enligt Naturvårdsverket finns i Sverige cirka 80 000 förorenade platser, varav många har eller kan komma att förorena grundvattentäkter.

Föroreningar från exempelvis jordbruk, bensinmackar, tvätterier och soptippar sipprar ut i grundvattnet, men det kan ta årtionden innan gifterna når vattentäkterna.

– Vi ser allt mer spår av bekämpningsmedel från jordbruket i grundvattnet. Här har lagstiftningen stramats åt de senaste åren men en ytterligare översyn är nödvändigt. Man har inte koll på läget vilket gör att problemet kan vara mycket större än man tror, säger han.

Läs mer: Sveriges grundvatten ska kartläggasVattennivåer fortsatt låga – men stiger i norrlandNytt kompetenscentrum om vattenMer pengar till VAKA

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen