Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 27 oktober 2014

Projekt gav tro på ökad lönsamhet

Nästan 80 procent av deltagarna i Kraftsamling skog ser nu möjligheter att öka lönsamheten i sitt skogsföretag, visar slutrapporten av projektet.

Sven-Olof Jansson, projektledare för Kraftsamling skog.
Bild 1/2Sven-Olof Jansson, projektledare för Kraftsamling skog. FOTO: Peter Hamberg
Bild 2/2 FOTO: Marie Henningsson

– Det är glädjande att så många upplever att ett aktivt skogsbruk ger bättre lönsamhet eftersom det ger ett naturligt driv att utveckla skogsföretaget. Och just det att vi har fått deltagarna att tänka i termer av företagande tycker jag är det som sticker ut mest när man sammanfattar projektet, säger projektledaren Sven-Olof Jansson.

Krafthandling Skog, som finansierats av EUs landsbygdsprogram, startade i juni 2010 och avslutades i september i år. LRF Skogsägarna ligger bakom projektets utformning och genomförande i samarbete med Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna. Till skillnad från föregångaren, Kraftsamling Skog, har projektet i första hand vänt sig till nya och blivande skogsägare. Målet har varit att nå "ökad lönsamhet för den enskilde skogsföretagaren genom ett utvecklat och uthålligt brukande av skogen ekonomiskt, ekologiskt och socialt". Vägen dit har gått via kompetensutveckling i aktiv skogsskötsel, vilket i hög grad har skett genom personlig rådgivning.

– Vi har lagt stor vikt vid att deltagarna ska omsätta sin kunskap i konkreta åtgärder i sin egen skog. Vi ser också att de skogsägare som varit aktiva i projektet är mer aktiva i sitt skogsbruk. Det kan till exempel handla om att de röjer mer och att de testar förädlade plantor, säger Sven-Olof Jansson, som också beskriver användande av skogsbruksplan som ett centralt inslag i projektet.

Det totala antalet deltagare i utbildnings- och rådgivningsaktiviteter överträffade alla förväntningar, visar slutrapporten. Det var däremot vara svårare än förväntat att locka skogsägare som är yngre än 45 år. Målet var att 30 procent av deltagarna skulle rekryteras från det åldersintervallet. Det blev 19 procent.

– Jag tror att det till stor del är en strukturell fråga, andelen yngre skogsägare är relativt liten. Äldre personer håller sig "unga" mycket längre i dag och dröjer med att göra generationsskiften. Det är till exempel heller inte ovanligt att pensionärer köper skog i dag, säger Sven-Olof Jansson.

Räknat i antal personer deltog 4 903 skogsägare som är yngre än 45 år. Det ska jämföras med målet som var 4 620.

Rekryteringen av kvinnliga skogsägare till Krafthandling Skog gick bättre. Andelen kvinnor som deltog i projektet uppgick till 24 procent, vilket ska jämföras med 25 procent som var målet. Motsvarande fördelning i faktiska personer var 6 062 jämfört med målet på 3 850.

Relaterade artiklar

Till toppen