Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 19 mars 2018

Propositionen ett konstruktivt första steg

Såväl LRF som organisationen Hela Sverige ska leva är försiktigt positiva till landsbygdspropositionen. Båda betraktar förslagen som ett första steg och hoppas att landsbygdsfrågorna ska få ökad politisk prioritet.

FOTO: Mostphotos

LRF ställer sig positivt till propositionen, då den innebär att möjligheterna stärks att leva, bo och driva företag på landsbygden.

– De övergripande ambitionerna och målsättningarna är bra. Från LRF:s sida är vi övertygade om att både landsbygd och stad måste utvecklas. I detta spelar landsbygden en viktigare roll än någonsin, säger Thomas Bertilsson, Enhetschef för äganderätt och näringspolitik på LRF.

En bra början

Att det för första gången kommer förslag på en sammanhållen landsbygdspolitik är en bra början, anser LRF. Det är företagen i det gröna näringslivet som är en motor för utvecklingen på hela landsbygden. Även ambitionen i livsmedelsstrategin om en ökad produktion passar väl in här.

Samtidigt behöver förslagen förtydligas och konkretiseras för att förändringar och förbättringar ska få genomslag i verkligheten. Med tanke på det reformutrymme som nu finns borde regeringens satsning, 1,5 miljarder fram till 2020, vara mer omfattande, enligt LRF.

– LRF ser gärna att diskussionen om landsbygdens potential flyttas upp på agendan in för valet. Förhoppningsvis kommer fler partier att bidra i en diskussion som ger landsbygden lika villkor och är en viktig del i den totala samhällsutvecklingen, säger Thomas Bertilsson.

Viktigt med långsiktighet

Även riksorganisationen Hela Sverige ska leva ställer sig positiv till att regeringen med propositionen har försökt slå fast vikten av en långsiktighet i landsbygdspolitiken

– Landsbygdsfrågorna handlar om mer än bara landsbygden – de handlar om hela Sveriges utveckling. Därför vill vi betona betydelsen av ett brett politiskt samarbete. Landsbygdsfrågorna ska inte användas som slagträ i partipolitiska debatter – de är alldeles för viktiga det, säger Åse Classon, en av två ordförande för Hela Sverige ska leva.

Den parlamentariska landsbygdskommittén hade fördelen att samtliga riksdagspartier antog dess 75 förslag. Organisationen hoppas att det nu kan bli en bred parlamentarisk enighet kring landsbygdsfrågorna.

– Vi ser detta som ett konstruktivt första steg mot ett land i balans och hoppas att både regeringspartierna och oppositionen fortsätter arbeta i samma optimistiska anda, säger Staffan Nilsson, som även han är ordförande för Hela Sverige ska leva.

LÄS OCKSÅ: Regeringen vill minska klyftan mellan stad och landsbygd

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen