Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 30 maj 2018

Rädsla för ökat tryck på andra dammar

Efter lagförslaget som antas lätta på myndighetstrycket på den småskaliga vattenkraften fruktar vissa att tillsynsverksamheten nu kommer att fokusera på andra dammar.

 Peter Borring, regionordförande i LRF Östergötland.
Peter Borring, regionordförande i LRF Östergötland. FOTO: Ann Lindén

En motion från LRF Gävleborg väckte frågan om hur LRF på riksnivå ska bevaka att intentionerna med den nya lagstiftningen kring vattenkraft efterlevs av berörda myndigheter.

Omfatta fler

Glenn Oredsson från LRF Skåne tyckte inte att det ställningstagandet räckte utan föreslog även ett tilläggsyrkande om att bevakningen även ska omfatta samtliga dammfästen, dammar och fördämningar som har kulturella värden eller skönhets- och miljövärden.

– Med den erfarenhet vi har ser vi en risk för att länsstyrelserna nu kommer att ge sig på de dammar som inte är energiproducerande, sa Glenn Oredsson.

Farhågor överdrivna

Peter Borring, regionordförande i LRF Östergötland, konstaterade att i hans län så är det bara en av fem dammanläggningar som är energiproducerande. Han yrkade också bifall till tilläggsyrkandet.

Riksförbundsstyrelsens representant Lennart Nilsson menade att farhågorna från fullmäktige var lite överdrivna.

– Lagförslaget omfattar redan alla typer av dammar men det hindrar inte att styrelsen kan ställa sig bakom tilläggsyrkandet, sa han.

Läs mer: Efterlyser mer stöttning och mindre paragrafrytteri

Modernisera

Andra vattenfrågor som stämman diskuterade rörde det fortsatta arbetet med att försöka modernisera bestämmelserna för markavvattningen så att de gröna näringarna skyddas samt att minska byråkratin rörande vattenskyddsområden.

– Skyddsområdena kan i dag vara så stora som 20 000 eller till och med 30 000 hektar och en sådan ansökan kan omfatta 800 sidor, sa Johan Lagerholm från LRF Södermanland.

Arbeta för förenkling

En konkret förenkling som LRF ska arbeta för är att så länge den aktiva substansen i växtskyddsmedlet är densamma ska det inte krävas ny ansökan även om preparatet byter namn och registreringsnummer.

– Den här frågan ligger till stor del på kommungrupperna men jag är inte säker på att kunskapen alltid finns där, kanske inte heller på regional nivå, menade Johan Lagerholm.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen