Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 21 mars 2019

Rätt metoder håller jordlopporna borta från vårrapsen

Det senaste året har jordlopporna ökat i vårraps. Men det finns knep som motverkar att de dyker upp.

 Det finns flera arter av jordloppor som gör skador i vårrapsfält.
Det finns flera arter av jordloppor som gör skador i vårrapsfält. FOTO: Lasse Modin

Sedan betningsmedel med neonikotinoider mot jordloppor förbjöds inom EU kan odlare av vårraps nu endast använda kemiska medel med pyretroider som sprutas i fält.

– Effektmässigt fungerar de bra, men det är viktigt att inte spruta för tidigt eller behandla i onödan, säger Albin Gunnarson, ansvarig för odlingsutveckling på Sveriges frö- och oljväxtodlare.

Följer Finland

Finland har fått dispens för ett nytt betningsmedel mot jordloppor i vårraps med den verksamma substansen flupyradifuron. Sveriges frö- och oljeväxtodlare följer nu utvecklingen i Finland.

– Vi vet ännu inte om medlet har bra effekt, men det är möjligt att vi också får använda det framöver, säger Albin Gunnarson.

FAKTA: Neonikotinoider

Neonikotinoider har använts som betningsmedel mot jordlevande skadeinsekter i rapsodling och sockerbetsodling. I december 2013 förbjöds flera neonikotinoider (klotianidin, imidakloprid och tiametoxam) inom EU i blommande grödor. Detta sedan studier visat att medlen har negativa effekter på bin. År 2018 förbjöds medlen i all odling utomhus. Sedan dess har nationella dispenser beviljats i flera länder, bland annat i Sverige.

Källa: Jordbruksverket

Lopporna trivs i det glesa

Det finns också odlingsåtgärder som motverkar angrepp av jordloppor. Enligt ett projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet är utsädesmängd och planttäthet några viktiga faktorer.

– Jordlopporna trivs extra bra där det är glest, så om uppkomsten blir dålig kan jordlopporna snabbt förvärra situationen. Det är viktigt att ha tillräcklig utsädesmängd för en jämn etablering av grödan, säger Ola Lundin, en av forskarna bakom studien.

Resultaten visar även att direktsådd kan vara ett effektivt sätt att kontrollera jordloppor.

– Det är tydligt att jordlopporna inte tycker om växtrester i markytan. Däremot kan direktsådd medföra andra nackdelar, som dålig uppkomst, grov såbädd eller ökade ogräsproblem, säger Ola Lundin.

FAKTA: Tre odlingstips som håller jordlopporna borta

1. Tidig sådd, men en jordtemperatur på minst 6 grader.

2. Direktsådd och andra metoder som ger växtrester i markytan.

3. Tillräcklig utsädesmängd och jämn etablering.

Har effekt

Såtidpunkt är ytterligare en faktor där forskarna ofta ser en fördel av att så tidigt. Forskarna studerar också jordloppans biologi med hopp om att kunna utveckla prognoser i framtiden. Risken för angrepp av jordloppor är större i Västmanlands, Uppsala och Stockholms län. De senaste fyra åren har man dock inte haft något kraftigt angrepp av jordloppor, men vad det beror på vet inte forskarna.

– Odlingsmetoderna har effekt vid ett moderat angrepp, men vi vet inte vilken effekt de har vid en riktigt kraftig population, säger Albin Gunnarson.

Orsakar ökning

Förbudet mot neonikotinoider har orsakat en kraftig minskning av arealerna med vårraps. Det senaste året ses dock åter en svag ökning. Albin Gunnarson tror att ökningen beror på två saker. Dels gynnsamma förhållanden för vårrapsodling. Dels att det från 2018 är möjligt att odla enligt det så kallade Clearfield-konceptet med herbicidtolerant vårraps i Sverige.

– Det har gjort att vi kan odla vårraps på jordar där man inte odlat vårraps förut eftersom ogräsbekämpningen varit ett problem, säger han.

Inför odlingssäsongen 2019 väntar han sig ingen fortsatt ökning av arealerna med vårraps.

– Jag tror inte att det blir större arealer än i fjol. Det beror framför allt på en väldigt stor höstsådd, säger han.

FAKTA: Vårrapsarealer 2013-2018

2013: 50949 ha

2014: 14341 ha

2015: 4499 ha

2016: 7434 ha

2017: 6639 ha

2018: 9293 ha

Källa: Jordbruksverkets statistikdatabas. Arealen 2018 är preliminär.  

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen