Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 5 juli 2019

Regeringar behöver mer kunskap om lantbrukares ekonomi

Den senaste OECD-rapporten om jordbruk, som nyligen släpptes, fokuserar bland annat på utvecklingen av stöd och regler inom jordbruket. Den rekommenderar även att regeringar ska förbättra kunskapen om lantbrukares ekonomi.

 Enligt den senaste OECD-rapporten om jordbruk har flera länder, både exportörer och importörer av kött och levande djur, förstärkt sitt djurskydd.
Enligt den senaste OECD-rapporten om jordbruk har flera länder, både exportörer och importörer av kött och levande djur, förstärkt sitt djurskydd. FOTO: Mostphotos

I rapporten, som är gjord av OECD, den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, lyfts ett flertal rekommendationer till världens regeringar och länder fram.

En av dem är att förbättra kunskapen om lantbrukares finansiella situation eftersom regeringar, enligt OECD, ofta saknar all den kunskap som behövs för att identifiera vilka som behöver ekonomiskt stöd. De menar att mer kunskap behövs för att skapa mer effektiva och riktade stöd till lantbrukare.

Bristande kunskap om klimatfrågor

Rapporten rekommenderar också att man ska överväga att använda alla tillgängliga ekonomiska instrument för att arbeta för miljön och bekämpa klimatförändringarna. I många länder har utvecklingen på det området inom lantbrukssektorn saktat ner eller till och med vänt sedan mitten av 2000-talet, uppger rapporten.

Många länder behöver skaffa sig mer kunskap på det området och sedan inrikta sig på att information, utbildning, regleringar och skatter för att på ett kostnadseffektivt sätt arbeta för att främja miljön och klimatet inom jordbrukssektorn.

Nya regler för märkning av livsmedel

Rapporten har också gått igenom nya regelverk i olika länder, som tagits fram framför allt för att förbättra effektiviteten i livsmedelssäkerhetsförfarandena och klargöra märkningen av livsmedel.

Vad gäller märkning av livsmedel har flera länder antagit regler för att klargöra information för konsumenter. Bland annat har EU godkänt en ny regel som ska gälla från och med 1 januari 2021, och har som mål att göra reglerna för ekologisk produktion i medlemsländerna mer samstämmiga, förbättra konkurrensen och förhindra bedrägerier.

Ryssland har antagit sin första lag om ekologiska produkter, som bland annat ska reglera transport och märkning av ekologiska produkter och träder i kraft 1 januari 2020. Även Ukraina har antagit en lag om ekologisk produktion och märkning av varor, enligt rapporten.

Exportörer stärker djurskydd

Flera länder har sett över och stärkt sina regler för djurskydd, bland annat stora köttexportörer som Australien, Nya Zeeland och Kanada.

I Australien har regeringen avslutat en översyn av sitt regelverk för export av boskap. Översynen rekommenderar bland annat bättre rapportering, ökad öppenhet och sanktioner om kraven på djurhållning vid exportresor inte uppfylls.

I Kanada har djurvälfärd blivit en allt viktigare fråga och lett till att en del provinser utvecklat nya program med övervakning, utrustning och anläggningsuppgraderingar som stöder förbättrad djurvård.

Även importörer förbättrar djurskydd

Inte bara exportörer utan även importörer som Israel försöker dels förbättra djurvälfärden för djur som importeras till sjöss och dels minska sitt beroende av import av levande djur, enligt rapporten. Också Sydkorea arbetar för att förbättra djurvälfärden med hjälp av en utvecklingsplan som pågår från 2018 till 2022, framgår av rapporten.

Här finns OECD-rapporten i sin helhet att ladda ner. LÄS MER: Långsammare tillväxt för europeiska jordbrukLÄS MER: Stark produktivitet för svenskt jordbruk

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen