Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 4 september 2018

Regn ökar chansen för bra vallskörd

Regn har kommit på många ställen och gett förhoppningar om en god vallskörd i höst. Höstrapsen är uppkommen i söder. Långt upp i norr återstår lite spannmål att skörda. 

 I norr återstår fortfarande lite spannmål att skörda.
I norr återstår fortfarande lite spannmål att skörda. FOTO: Mostphotos

Östergötland

Anki Sjöberg, odlingsrådgivare Lovang lantbrukskonsult AB

Lite åkerböna återstår att skörda. Skördarna av baljväxter är överlag dåliga. Åkerbönorna är starkt angripna av insekten bönsmyg. Det har kommit regn och ser ut att bli en viss tredjeskörd av vall.

Höstrapsen har såtts som planerat. Den kommer upp lite ojämnt på en del fält men det kan rätta till sig efter regnet. Lite höstkorn såddes i förra veckan och den mer allmänna sådden av höstsäd är på gång. 

Det är mycket spillsäd i höstrapsfälten som bekämpats, få sniglar men en del kålbladsteklar och kålfjärilslarver i några fält. Det är viktigt att vara uppmärksam på dem och på eventuellt rapsjordloppan vars larver kan orsaka utvintringsskador.

Många har valt att jordbearbeta grunt och inte plöja. Jorden är ganska fluffig efter höstgrödor, men hård efter vårgrödor.

Kalmar, Öland

Hans Romarker, växtodlingsrådgivare

Mer än hälften av ensilagemajsen är skördad. Skörden har varit allt från mycket dålig upp till 70 procent av normalskörd.

Det återstår även bruna bönor, lök, mat- och stärkelsepotatis att skörda. Bruna bönor och lök håller bra kvalitet, men kvantiteten är lägre där inte bevattning kompenserat regnbristen.

Merparten har lycktas så planerad höstraps trots torkan. Regn har gjort att den har börjat komma upp och ökat möjligheterna för att jämna ut den lite varierande uppkomsten.

Regnet har gjort att vallen har vaknat till och att många nu hoppas på en skörd i höst. Vallinsådderna har tagit stryk av torkan och en del kör upp dem och andra kompletteringssår inför nästa år.

Läs mer: I fjol samma tid: Skörden är i gång överallt

Halland

Anna Aurell Svensson, växtodlingsrådgivare, Växa Sverige

Spannmål och oljeväxter är skördade och det mesta av åkerbönorna. Majsskörden är påbörjad, men en hel del majs återstår.

Vallarna har nu skiftat färg från brunt till grönt och tillväxten har dragit igång. Hopp finns om en skörd slutet på september eller in i oktober. 

En hel del höstraps är sådd och har kommit upp. Förberedelser för sådd av höstsäd är inledd. Enstaka fält har såtts, men det mesta är planerat att sås första halvan eller mitten av september. Det är mycket spillsäd i år.

Grovfoderproducenter ser över sina vallar och insådder och gör en del isådder.

Jönköping

Nichlas Johansson, säljare Lantmännen

Torkan har tagit insådden i de flesta vårgrödor så många djurbönder väljer nu att inte plöja upp tredjeårsvallar i förhoppningen att kunna skörda dem i oktober istället. Sommarens vallskördar har varit väldigt klena i området och grovfoderbrist är ett stort problem. Men regn har kommit och vallen växer till bra just nu.

Det är ingen stor höstsådd i området och i år ser den ut att bli ännu mindre.

Den höstraps som har såtts kom ned i tid och har kommit upp. Den ser fin ut och är inte särskilt angripen av skadegörare. Även råg har kommit upp och ser bra ut. Förutsättningarna är goda för de fåtal som snart ska så höstsäd.

Piteå

Jörgen Lundkvist, säljare Lantmännen

Det slås gräs och tröskas fortfarande en del spannmål. Men det mesta av spannmålen är avklarad. En del spannmål togs som helsäd i början av augusti för att säkra foder till djuren.

Norrbotten har inte varit fullt så torrt som andra delar av landet och spannmålsskördar har varit normala och ibland bättre.

Vallen har gett något mindre än normalt. Många lantbrukare har varit tidigt ute och köpt vallfrö inför vårsådden i det fall torkan skulle äventyra tillgången på utsäde framöver.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen