Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 7 augusti 2018

Skördekollen: Från hyfsat till uselt

Allt från hyfsat till uselt – variationen i spannmålsskörden är stor beroende på hur regnskurarna har råkat falla. När det gäller vårgrödor räknar man på flera håll med halv skörd jämfört med ett genomsnittsår. Nästan ingen tröskar med hack utan halmen tas till vara. Många avvaktar med rapssådden i väntan på regn.

KRISTIANSTAD

– Vårgrödorna tröskas för fullt och räknat i ton är det framför allt kornet vi väntar på. I söndags kom första lasset med åkerböna. Det är ett stort tapp i volymer och extremt stor variation mellan och även inom gårdar. Beträffande vårgrödor räknar vi med halv skörd och totalt ligger vi närmare 40 procent under i volym. Höstgrödorna har ändå gett mer än väntat. Höstvetet har ett proteinsnitt på strax under 12 procent medan kornet kan ligga på allt mellan 10 och 15 procent.

Erik Wildt-Persson, VD, Kristianstadortens Lagerhusförening

KALMAR

– Läget är smått förtvivlat, det är säkert ingen nyhet. Det blir små skördar även om regnskurar har bättrat på det i vissa områden. Det kan vara väldigt lokalt, jag hörde talas om en på Öland som hade fått 30–40 millimeter medan det bara kom två millimeter några kilometer bort. Vi har ännu inte sammanställt hur mycket i volym vi tappat men det finns enstaka fält där lantbrukaren bara tar 1 ton. Har du då använt 180–200 kilo utsäde samt olika insatsvaror så förstår alla att den ekvationen inte blir något vidare.

Mats Jönsson, spannmålschef, Swedish Agro

ÖSTERGÖTLAND

– Man har tröskat ganska mycket höstsäd och på västra sidan är avkastningen strax under normal medan det är sämre österut där det har regnat väldigt lite. En del har bara fått några millimeter på hela sommaren. Därför ser även vårsäden sämre ut på östra sidan. Fördelen har varit att tröskningen gått lätt med jättelåga vattenhalter. Många i slättområdet som inte annars tar halm gör det i år, det går i väg många lass. Ser man till vallen måste det komma regn snart om det ska bli en tredjeskörd att tala om.

Louice Lejon, rådgivare, Hushållningssällskapet

SKARABORG/DALSLAND

– Skörden har hunnit drygt halvvägs och det mesta av höstvete och råg är tröskat. Jag vill inte uttala mig om volymerna riktigt än men rymdvikt och proteintal är bra. Höstrapsen är på sluttampen medan maltkorn och havre började rulla in förra veckan. Maltkornet håller generellt höga proteintal, mycket ligger över 12 procent. Skördemässigt har vi allt mellan godkänt och riktiga bottennapp. En del sår raps för fullt medan andra väljer att avvakta. Några utnyttjar den lucka som uppstått till att strukturkalka.

Per Ullberg, VD, Varaslättens Lagerhusförening

VÄRMLAND

– Det är tragiskt. Det har körts höstvete och lite korn som legat på 2,5–3 ton. Halmen är nästan obefintlig, en eller två balar per hektar. Här i Väse där jag bor har vi fått 24 millimeter regn under maj, juni och juli. Vi har mätt torrsprickor som varit 45 centimeter långa! Söder om Kristinehamn ser det däremot bättre ut. De jordar som fick mycket stallgödsel i våras tycks ha behållit fukten lite bättre. Den lilla mängd vårkorn och havre som vi tagit emot har så små kärnor att den mer liknar avrens. Flera av dem som har djur har tagit spannmålen som ensilage.

Roland Jonzon, mottagare, Lantmännen

MÄLARDALEN/VÄSTMANLAND/UPPLAND

– Höstgrödorna ligger på halv skörd och kvalitén varierar väldigt. Proteintalen på höstvete ligger på 10–13 procent medan falltal och volymvikt är bra. Det är lite tidigt att uttala sig om vårgrödorna men det lär bli ännu sämre utfall. Det som såddes tidigt har klarat sig bäst. I vårt område har det generellt regnat mer västerut medan det mot Upplandskusten har varit oerhört torrt. Samtidigt har det varit otroligt skiftande från plats till plats. Senaste veckans regn har nog varit räddningen för rapssådden.

Cathrine Wallin, regionchef, Lantmännen

LÄS OCKSÅ: Andraskörden usel på de flesta hållKör 400 mil för att hjälpa i foderkrisen

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen