Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 30 november 2016

Rekordsådd av höstraps

Det har såtts 105 400 hektar höstraps under hösten - den största arealen som någonsin har odlats i landet.

FOTO: Anders Fällman

Det är en kraftig ökning, 26 procent, jämfört med förra årets areal som också var stor. Arealökningen har varit kraftig i alla län, utom i Skåne där nära hälften av Sveriges totala höstrapsareal såddes 2016.

23 procent över genomsnittet

Den totala höstsådden av spannmål och oljeväxter är rekordstor och uppgår till 584 600 hektar. Det är en ökning med 10 procent jämfört med förra hösten och 23 procent över genomsnittet för de senaste fem åren, enligt Jordbruksverket.

Totalt såddes 410 500 hektar höstvete, vilket är i samma storleksordning som förra hösten. Årets areal är 24 procent större än genomsnittet för de fem senaste åren.

Rekordstor areal med raps

Den höstsådda arealen av råg blev 21 700 hektar. Det är 39 procent mer än förra höstens rekordlåga areal. Höstrågarealen är nu i nivå med femårsgenomsnittet.

Sådden av höstkorn och höstrågvete har beräknats till 18 400 hektar respektive 27 400 hektar, vilket är i nivå med fjolårsarealerna.

Den höstsådda arealen av raps som kommer att odlas ekologiskt uppgår till 6 600 hektar och är därmed rekordstor. Den ekologiskt odlade höstvetearealen är 24 900 hektar, vilket också är rekord.

Sammanlagt höstsåddes 38 000 hektar av grödor som ska odlas ekologiskt, vilket är den största arealen hittills.

Tid att förbereda

Slutet av augusti och september erbjöd bra skördeväder och grödorna kunde bärgas snabbt på många platser i landet. Därmed fanns tid att förbereda markerna för höstsådd.

Arealökningarna är störst i Svealand och i norra Götaland. Det har dock förekommit rapporter om torkskador och farhågor om att utsädet inte har grott som det skulle, skriver Jordbruksverket i sitt pressmeddelande.

Relaterade artiklar

Till toppen