Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 7 juni 2018

Rotgallnematod i flera fält

Jordbruksverket har hittat rotgallnematod i flera fält hos den odlare vars morotsodling i Skåne drabbats. Nu ska en bredare inventering göras.

 Potatisrötter.
Potatisrötter. FOTO: Karin Nordin, Jordbruksverket

Efter att rotgallnematod hittats i ett morotsfält nära Kristianstad i Skåne för en dryg månad sedan har det efter närmare undersökning visat sig att växtskadegöraren finns i flera fält på samma fastighet. Nu kommer en bredare inventering att göras för att ligga till grund för vilka åtgärder som ska vidtas.

Lär mer: Rotgallnematod hittad i Skåne

Rotgallnematoden, som är en mycket liten mask, är en karantänskadegörare och ska hanteras enligt växtskyddslagen. De skador som masken kan orsaka på skörden kan bli omfattande och göra den omöjlig att sälja.

– Det finns en oro hos odlarna för vad som händer om rotgallnematoden hittas i ett fält. Hur påverkar det företaget och ekonomin på kort och lång sikt? Men oron för att den nya rotgallnematoden ska spridas obehindrat är också stor, säger Carin Bunnvik, enhetschef på växtregelenheten.

Vidtagit åtgärder

I höstas var det första gången som rotgallnematoden hittades i Sverige, då i en potatisodling Blekinge. Den odlaren, och även den andra odlaren som drabbats, har vidtagit åtgärder för att minska risken för spridning.

Läs mer: Ny skadegörare hittad i Blekinge

Nu vill Jordbruksverket göra en större inventering för att bedöma spridningen i odlingsområdena runt omkring fallen som hittats.

– Vi börjar i västra Blekinge och väljer ut fält som delar samma odlingshistorik som det första fallet. Resultatet av inventeringen kommer ge underlag till hur vi kan gå vidare med åtgärder. Vi planerar även för en inventering i östra Skåne, säger Carin Bunnvik.

Sprids med jorden

Rotgallnematoder kan spridas via jordiga maskiner, utsäde, plantor med rötter och skördade rotfrukter, därför är det viktigt att minska risken att sprida jord mellan odlare. Främst är det odlingar av potatis och rotfrukter som är mest hotad.

– Åtgärder för att bekämpa nematoden och hindra spridningen är en investering vi måste göra för att kunna fortsätta odla de grödor vi vill, säger Carin Bunnvik.

Fakta: Rotgallnematod Meloidogyne chitwoodi

– Rotgallnematoden är en jordlevande nematod som kan leva på många olika typer av växter.

– Nematoderna angriper bland annat potatis och morötter och lever i rötter och underjordiska växtdelar.

– Angripen potatis och andra växter bildar knutor, galler, på rötterna och som påverkar deras förmåga att ta upp vatten och näringsämnen.

– Knölar och rotfrukter blir buckliga och får även färgförändringar under skalet.

– I Europa har rotgallnematoden tidigare hittats i Nederländerna, Belgien, Tyskland och Frankrike.

Källa: Jordbruksverket

Läs mer: Jordbruksverket föreslår ersättning för bekämpning

Relaterade artiklar

Till toppen