Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 25 maj 2016

Rovdjursersättning ska inte tas ur lantbruksstöd

Flera motioner krävde ett tuffare LRF-agerande beträffande rovdjur och viltskador. I slutändan vann ändå styrelsens lite försiktigare hållning.

Bild 1/2 FOTO: Ann Lindén
Bild 2/2 FOTO: Ann Lindén

Behandlingen av de aktuella motionerna blev något förvirrad sedan vilt- och rovdjursblocket hade inletts med att stämman gick på LRF Östergötlands linje som bland annat gick ut på att samla jägare som inte känner sig hemma i jägarorganisationer och även erbjuda dem en jägarförsäkring.

Hastigt beslut

Ett alltför hastigt fattat beslut, menade Martin Moraeus från LRF Dalarna, sedan mötesordföranden Kristina Yngwe svingat klubban så snabbt att begäran om votering inte hunnit verkställas. Moraeus fick stämmans godkännande att öppna punkten igen.

Nu blev det resultatet det motsatta. Det hjälpte inte att östgötarnas regionordförande Peter Borring strök yrkandet gällande jägare och jägarförsäkring.

Debatten rörde annars huruvida stämman skulle ha rätt att kräva att större resurser läggs på rovdjursfrågan. I själva sakfrågorna var skillnaderna ändå ganska marginella.

Mer analys ska göras

Ersättning till dem som drabbas av skador orsakade av rovdjur ska inte tas ur landsbygdsprogrammet utan från naturvårdsmedel. Styrelsen lovar också att ytterligare analysera hur rovdjursförekomst påverkar människor och näringar på landsbygden.

– Vi gör en löpande bedömning av vår hållning i rovdjursfrågan. Grunderna för förvaltningen är bättre än dem vi hade tidigare även om det har varit en del motgångar den senaste tiden, menade Sven-Erik Hammar i riksförbundsstyrelsen.

Patrik Ohlsson, regionordförande i LRF Värmland, menade att det är märkligt att LRF inte kan arbeta för att lyfta bort vargen ur EUs art- och habitatsdirektiv vilket skulle innebär att man slipper dagens turer i förvaltningsdomstolar.

Vill ligga lågt

Riksförbundsstyrelsen vill däremot ligga lågt i frågan med farhågan om att en revision av direktivet skulle kunna leda till ytterligare försämringar för jord- och skogsbruket med hänvisning till miljöorganisationernas starka inflytande på besluten i Bryssel.

Tanken är i stället att bida sin tid och vinna fler allierade i takt med att vargens utbredning i Västeuropa kommer att orsaka allt större problem.

Styrelsen fick i slutändan klartecken att fortsätta arbetet i rovdjursfrågan med oförändrat mandat om än med mer kraft och större resurser. Men det finns ändå en stor otålighet.

– Det är lite av en försiktighetsprincip som gäller i LRF. När vi har något som hindrar vårt företagande att växa måste vi helt enkelt anslå större resurser, tyckte Åsa Sikberg från LRF Mälardalen.

Relaterade artiklar

Till toppen