Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 18 juni 2018

Rowan Ranger bättre än Ross 308 för eko

I en jämförande studie har forskare på SLU kommit fram vilken av typerna Ross 308 eller Rowan Ranger som passar bäst för ekologisk produktion.

 Rowan Ranger, passar bra i ekologisk produktion.
Rowan Ranger, passar bra i ekologisk produktion.

Allt eftersom produktionen av ekologisk kyckling har ökat i Sverige har även behovet av mer långsamväxande kycklingar ökat.

Nu har forskare vid SLU studerat en snabbväxande typ av slaktkyckling, Ross 308, och en mer långsamväxande, Rowan Ranger. De båda typerna fick ekologiskt foder med högt eller lågt proteininnehåll och föddes upp under 10 veckor.

Högre dödlighet

Forskarna jämförde tillväxt, fodereffektivitet, slaktkroppsegenskaper, hälsa och beteende mellan kycklingtyperna.

Inte helt oväntat växte de snabbväxande kycklingarna snabbare, men hade även en högre dödlighet, framförallt på grund av benproblem, än de långsamväxande kycklingarna.

Större slaktkropp

När de snabbväxande fick högproteinfoder växte de långsammare än när de fick foder med lågt proteininnehåll.

Däremot växte den långsamväxande hybriden snabbare när de fick foder med högt proteininnehåll än med lågt proteininnehåll.

Hos den snabbväxande kycklingtypen Ross var slaktkroppen större, men i slaktkroppssammansättning var det enda som skiljde att den snabbväxande hade en högre andel bröstfilé.

Långsamväxande bättre

De långsamväxande Rowan-kycklingarna stod upp och använde sittpinnen mer, medan Ross-kycklingarna var mindre aktiva och satt ner mer samt åt och drack mer, oavsett foderbehandling.

Av studien drar forskarna slutsatsen att den långsamväxande typen av slaktkyckling, Rowan Ranger, passar bättre i ekologisk produktion än Ross 308.

Det går att läsa studien i två artiklar, här och här.

Relaterade artiklar

Till toppen