Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 21 juli 2018

Så är läget i torkan

I dagsläget arbetar både myndigheter och branschorganisationer hårt för att underlätta lantbrukarnas svåra situation. Högsta prioritet på kort sikt prioritet är att säkra tillgången till vatten och foder.

FOTO: IBL

SMHI:s prognoser just nu pekar mot värsta tänkbara scenario: fortsatt värme och torka och inget regn är i sikte. Men ett intensivt arbete pågår över hela Sverige för att förbättra situationen för de hårt torkdrabbade lantbrukarna.

– Vi lyfter på alla stenar för att se hur vi tillsammans med övriga myndigheter och branschorganisationer kan bistå i denna svåra situation. Det handlar om allt från dispenser och undantag från ordinarie regelverk till att förbereda för tidigare stödutbetalningar, säger Bengt Johnsson, på Jordbruksverket, i en skriftlig kommentar.

Jordbruksverket betonar även vikten av att följa skogsbränderna runt om i landet. Många lantbrukare drabbas både indirekt, och direkt, exempelvis om man äger skog, eller om man har sin gård nära bränderna.

Här uppmanar Jordbruksverket att följa anvisningarna från räddningstjänsten och polisen, när det gäller djurevakuering.

”Att flytta djuren från rök och eld är det bästa djurskyddet även om själva transporten och den tillfälliga placeringen inte är optimal. Det är bra om man kan hålla isär besättningar för att bibehålla ett gott smittskydd och för framtida identifiering av djuren”, skriver Jordbruksverket på sin hemsida.

Några åtgärder som Jordbruksverket har arbetat med eller som vidtas, som bör följas upp särskilt av lantbrukare är listad

Icke-ekologisk foder

Lantbrukare med ekologisk produktion kan få utfodra med icke-ekologiskt foder. Detta kan man ansöka om hos Jordbruksverket.

Dispens för utsädesodlingar

Årets utsädesodlingar ger så lite skörd, att utsädet till nästa vår inte kommer att säcka. Jordbruksverket arbetar för att få dispens som möjliggör användning av spannmål för odlingar som skulle ha levererats till kvarn, som utsäde nästa år. Fältbesiktningar görs av sådana fält.

Förlängt datum

Förlängt saluföringsdatum har beviljats för utsäde av vårspannmål så att skörd av grönmassa kan ske i höst, efter sensommarsådden.

Tillåtna växtskyddsmedel

Jordbruksverket har ihop med Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket börjat tillåta användning av gräsfrö- och klöverodling som är behandlade med växtskyddsmedel, som foder. Beslutet gäller sådana växtskyddsmedel som har begränsningar när det gäller användning av foder.

Undantag för mjölkkor

Ett undantag för hela landet har beslutats när det gäller kraven på att mjölkkor som är ute ska ha tillgång till bete.

Djurhållning utomhus

För enskilda djurhållare som inte kan hålla djuren ute bereder sig Jordbruksverket på att hantera ansökningar om undantag.

Förskottsbetalningar

En ansökan ligger hos EU-kommissionen från Sverige om en höjning av forskott på djur- och arealbaserade landsbygdsdstöd från 75 procent till 85 procent.

Stöd från statskassan

Arbete pågår i en förberedande fas för att utforma det nationella stöd som regeringen har beslutat om från statskassan.

Utbildningsstöd om foderbrist

Extra utbildningar ska hållas för distriktsveterinärernas veterinärer i ämnen som foderbrist och växtförgiftning. Därigenom ska veterinärerna kunna ge djurägare bättre stöd.

Tips till lantbrukare

Fundera på möjligheten att ensilera spannmålsgrödor till helsäd.

Ta tillvara på trädor och andra ytor som normalt inte används som foder.

Se till behovet i området och kom ihåg att just nu är det värt att transportera längre sträckor.

Halm går att använda som foder. Strö är också stor efterfrågan på så ta tillvara på allt som finns.Du som har betesmark eller foder som går att skörda, kontakta som kan samordna behov och utbud av foder.

Var extra vaksam på brandrisken vid användandet av maskiner i skog och mark.

Källa: Jordbruksverket

LÄS OCKSÅ: Värmeböljan fortsätter och ingen regn i sikte

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen