Gå till innehåll

Meddelande:

Det ser ut att vara tekniska problem just nu.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 15 December 2017

Så hittar hon anställda med dubbel kompetens

På Landshypotek bank står lantbrukskompetensen högt i kurs, blandat med ekonomi. "Det kan vara viktigt att veta till exempel hur mycket en ko ska mjölka för att vara bra", säger Annelie Von Dahn.

 Annelie Von Dahn, HR-chef på Landshypotek.
Annelie Von Dahn, HR-chef på Landshypotek. FOTO: Privat

Som HR-chef på Landshypotek har Annelie Von Dahn arbetat sedan 2010. Innan dess har hon bland annat jobbat inom detaljhandel och bank.

– Jag har i princip arbetat med personalfrågor hela mitt yrkesverksamma liv, säger hon.

En stor del av företagets anställda har anknytning till lantbruk och skogsbruk. En del har även omfattande egna verksamheter och jobbar för banken på deltid. För att ta vara på den kunskap som finns i verksamheten har man listat personal med särkilt stor kunskap inom olika områden.

– Det kan vara viktigt att veta till exempel hur mycket en ko ska mjölka för att vara bra. Anställda med specialkompetens inom olika områden fungerar som lite expertrådgivare inom företaget. De är också ansvariga för att hålla sig uppdaterade om nyheter. Vi försöker jobba aktivt hela tiden med att göra det tydligare och sprida informationen så att vi kan utnyttja den kunskap som finns inom företaget, säger Annelie Von Dahn.

Man jobbar i team och kompletterar varandras kunskap och personal som anställs direkt efter utbildningen lärs upp .

– Då kan vi lära vi upp den inom företaget.

Hur hittar ni rätt kompetens, som har både utbildning och den bakgrund/erfarenhet som krävs?

– Jag skulle säga att det handlar mycket om nätverk, men vi gör också riktade insatser mot till exempel universitet. Det är viktigt med blandad kompetens för våra anställda med kundansvar.

När det gäller universitet så inriktar man sig till stor del på lantbruksutbildningarna.

– Agrara utbildningar, som jägmästare, lantmästare, agronom och agronom-ekonom är bra när man jobbar hos oss. Att ha just blandningen mellan det agrara och ekonomiska är det intressanta, det skapar legitimitet, förståelse och trygghet i kundmötet, säger Annelie Von Dahn.

Hur jobbar ni för att era anställda ska trivas och vilja stanna hos er?

Trots att vi är stora som bank sett, så är vi inte något jätteföretag. Varje medarbetare står för en stor del av banken och vi arbetar mycket med delaktighet och gemensam planering. Nu har vi nyligen haft våra återkommande medarbetardagar, då vi går igenom aktiviteter och mål inför nästa år, samt diskuterar hur vi ska göra.

– Ett framgångsrikt företag börjar med engagerade medarbetare.

Hon berättar att företaget också jobbar aktivt med värdeord och god arbetskultur.

– Vi arbetar med dilemman. Arbetsgrupperna får en kritisk situation och sedan får de diskutera hur de skulle agera i den situationen och hur man skulle lösa den. Det gör att man får tänka igenom situationen innan den uppstår och att man kan tänka och agera på ett bra sätt. Man kanske inte ser den direkta affärsnyttan av att jobba med en god arbetskultur, men det är väldigt viktigt, och hos oss får det ta mycket plats.

Vad är viktiga egenskaper hos en person som du ska vilja anställa?

– Jag tittar jättemycket på attityden. Jag väljer en kandidat med en bra attityd som passar in i gruppen före en med sämre attityd, även om den senare har mer meriter i CV. Man måste såklart ha de grundläggande kunskaperna och erfarenheterna för att klara jobbet, men sedan är det attityden som är viktigast. Den ser jag först.

Tar ni emot trainees och praktikanter i företaget?

– Ja, men inte på löpande band. Vi vill att tiden hos oss ska vara givande och ge något, då måste det finnas tid och utrymme att handleda så att studenten får meningsfulla arbetsuppgifter. Vi tar inte in praktikanter och trainees bara för att få billig arbetskraft till okvalificerade uppgifter.

Hur arbetar ni med fortbildning inom företaget?

– Vi jobbar med rullande fortbildning inom olika områden, som uppdateras löpande när det kommer nya regler och förutsättningar. Bankväsendet är en väldigt reglerad bransch.

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen