Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 15 maj 2014

Så klarade sig Finland undan betningsförbudet

Efter EUs betningsförbud sår svenska bönder mycket lite vårraps i år. Men i Finland fylls så­maskinerna med betad vårrybs. Detta har hänt:

Förbudet för betat utsäde gäller i hela EU. Men Finland har hittat sätt att komma runt bestämmelserna.
Förbudet för betat utsäde gäller i hela EU. Men Finland har hittat sätt att komma runt bestämmelserna. FOTO: Per Emgardsson

Hösten 2012 talade hela Europa om betmedelsförbudet. Skulle EU säga ja eller nej? Samtidigt i Finland förberedde utsädesföretagen vårbruket. På rutin bedömde de behovet av rybsutsäde.

Den 24 maj 2013 var EU moget för beslut. Betmedlen förbjöds under minst två år. Samtidigt i Finland avslutades vårbruket. Finsk utsädesindustri inventerade lagren och konstaterade att de hade betat utsäde av vårrybs, nästan tillräckligt för ännu ett vårbruk.

Läget var akut. Överlagring flera år var inte att tänka på, men hur förstöra giftigt frö? Febril aktivitet startar. Ut­sädesbolagen kontaktar Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK (finska LRF).

MTK ansöker hos Säkerhets- och Kemikalieverket Tukes (finska kemikalieinspektionen) om undantagstillstånd för sådd av det betade rybsfröet våren 2014.

På Jord- och Skogsbruksministeriet finner man att Finlands odlingsteknik skiljer sig från Mellaneuropas. Finlands mekaniska såmaskiner dammar inte lika mycket som de pneumatiska. Ministeriet anser därför ett inhemskt forskningsprojekt vara särskilt viktigt. Finlands särförhållanden kan då beaktas bättre, framhåller ministeriet.

Därför startar Forskningscentralen för Jordbruk och Livsmedelsekonomi, MTT liksom Livsmedelssäkerhetsverket Evira undersökningar för att bedöma om det betade utsädet innebär risker för finska bin.

MTT och Evira levererar under hösten resultaten till Tukes. Tukes bedömer läget som ytterst allvarligt, ja som när en ”medlemsstat ställs inför en fara som inte kan begränsas på något annat sätt”. Då har staten rätt att under 120 dagar tillåta exempelvis sådd av det betade utsädet. Tukes beviljar därför undantagstillstånden med motiveringen:

”En av grunderna är de preliminära undersökningsresultaten av MTT och Evira, enligt vilka neonikotinoider som används för betning inte orsakar fara för bin i Finland.”

I ett pressmeddelande säger gruppchef Kaija Kallio-Mannila vid Tukes att ”ett negativt beslut skulle försätta de finländska rybs- och rapsodlarna i en ojämlik situation. I Europa sår man olje­växter redan på hösten, och senaste höst var det ännu tillåtet att beta ut­sädet. I Finland sår man oljeväxter först på våren”.

– Det finns sannolikhet för allvarliga skador av jordloppa ifall man inte använder betningsmedel, fortsatte hon i pressmeddelandet.

Nå men bina då, råder det alls ingen fara för bin i Finland? Jo, Finlands Biodlarförening oroas. Något av EU-gifter, mer av fler besprutningar av alltmer sällsynt rybs, men mest avhonungsbjörnar bland kuporna. Ty björnarna lämnar bara kaffeved efter sig.

Relaterade artiklar

Till toppen