Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 7 februari 2017

Så mycket ska vara ekologiskt 2030

Till 2030 ska 30 procent av jordbruksmarken i Sverige vara ekologiskt odlad och 60 procent av de offentliga måltiderna ska bestå av ekolivsmedel. Allt enligt regeringens handlingsplan för ökad svensk livsmedelsproduktion.

Karolina Skog (MP).
Bild 1/4Karolina Skog (MP). FOTO: / Aftonbladet / IBL Bildbyrå
Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister (S).
Bild 2/4Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister (S). FOTO: Ann Lindén
Stefan Löfvén, statsminister (S).
Bild 3/4Stefan Löfvén, statsminister (S). FOTO: Ann Lindén
Bild 4/4 FOTO: Göran Berglund

Handlingsplanen, som presenterades av statsminister Stefan Löfven (S), landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och miljöminister Karolina Skog (MP) i dag, tisdag, är en del av den nya nationella livsmedelsstrategin och innehåller insatser för att uppnå strategins målsättningar. Planen gäller fram till 2019.

Som Land Lantbruk tidigare har berättat finns det drygt 1 miljard kronor avsatta för insatser direkt relaterade till arbetet med strategin. Under anslaget konkurrenskraftig livsmedelssektor är 484 miljoner kronor avsatta. Till det kommer 540 miljoner kronor inom ramen för Landsbygdsprogrammet.

Höga och tydliga mål

Regeringen har högt satta och tydliga inriktningsmål för ekologisk produktion och konsumtion under de kommande åren: 30 procent av jordbruksarealen och 60 procent av livsmedelskonsumtionen i den offentliga sektorn ska vara ekologisk 2030.

Statistik från Jordbruksverket visar att 17 procent av Sveriges totala areal av jordbruksmark brukades ekologiskt 2015.

Får nyckelroll

Jordbruksverket får en nyckelroll i arbete med att nå de ekologiska målen i handlingsplanen. Det ska ske genom samråd med berörda myndigheter och företrädare för leden genom hela livsmedelskedjan. Uppdraget är att ta fram en åtgärdsplan med etappmål.

En särskild samordningsfunktion ska arbeta med att främja både produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Att verka för ökad kunskap och att utreda marknaden är andra uppgifter.

Åtgärderna i handlingsplanen omfattar en rad olika delområden utöver det ekologiska.

Det här är några av dem:

  • Inrätta ett vetenskapligt råd som stöd för regelgivning inom djurskyddsområdet.
  • Utveckla och säkra växtskyddsmedel.
  • Ta fram växtsorter lämpade för hela Sverige.
  • Utveckla rådgivningen inom animalieproduktionen.
  • Insatser för ökad kunskap om svenska mervärden.
  • Exportprogram för små och medelstora livsmedelsföretag.
  • Ökad kompetens vid offentlig upphandling.

På torsdag kommer regeringen också presentera ett första åtgärdspaket kopplat till livsmedelsstrategin. Det innehåller totalt nio punkter, däribland uppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket om byggande inom animalieproduktionen, digitalisering av djurskyddskontrollen samt kompetenshöjning inom livsmedelskontrollen.

Relaterade artiklar

Till toppen