Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 4 oktober 2013

Så slår besparingarna inom landsbygdsprogrammet 2014

Land Lantbruk kan nu avslöja att regeringen tänker skära ned Landsbygdsprogrammet med miljardbelopp nästa år. Tidigare har landsbygdsdepartementet och Eskil Erlandsson sagt att landsbygdsprogrammet ska bantas med cirka 370 miljoner kronor om året fram till år 2020.

Bild 1/3 FOTO: Kerstin Davidson
Bild 2/3 FOTO: Julia Lindelöf
Bild 3/3 FOTO: Julia Lindelöf

Nedbantningen är en följd av att regeringen valt att bara kompensera för 129 av de 500 EU-miljoner som landsbygdsprogrammet tappar. Man uppger nu också att statens sammanlagda utgiftstak kommer att begränsa handlingsfriheten i det nya landsbygdsprogrammets första år, 2014 och 2015. Man har dock inte sagt hur mycket pengar det handlar om.

Land Lantbruk kan nu avslöja att det handlar om cirka 1,3 miljarder kronor bara under nästa år. Den siffran har vi kommit fram till genom att räkna "baklänges" i budgeterna för de fyra axlar som ryms inom landsbygdsprogrammet. Vi har även räknat på antalet miljöåtaganden som inte förlängs och jämfört dessa med de totala utbetalningarna under ett år. Beloppet är således en grov uppskattning, men icke desto mindre en fingervisning om att det handlar om ett belopp i miljardklassen som ska sparas.

Den största besparingen görs på de 14 400 miljöåtaganden i axel 2, vars åtagande inte förnyas nästa år. Det handlar om åtaganden för cirka 550 miljoner kronor som inte kommer att förlängas.

Den allmänna landsbygdsutvecklingen, som utgörs av axel 3, blir helt utan pengar 2014. Här återfinns till exempel investeringsstödet till biogas.

I axel 1, som syftar till att förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbrukssektorn, stryps kompetensutvecklingen liksom stöd till Greppa näringen, tvärvillkorsrådgivning, växtskyddscentraler, rasföreningar för utrotningshotade husdjur samt Matlandet Sverige. Det särskilda stödet för unga lantbrukare slopas eftersom stödet ska bli obligatoriskt i den nya gemensamma jordbrukspolitiken.

Pengar till olika Leaderprojekt stoppas men det kommer fortfarande att vara möjligt att söka startstöd för att sätta i gång leaderverksamhet.

Alla aktiviteter som rör skogen får vänta.

– Det kommer bli något av kräftgång de kommande två åren. Det är olyckligt att det inte går att driva nya större företagsutvecklande projekt. Men samtidigt är vi nöjda med att regeringen låter åtgärder som är viktiga för konkurrenskraften inom jordbruket finnas kvar, säger Sofia Björnsson, jordbrukspolitisk expert på LRF.

Neddragningarna sker utan att de finansiella ramarna för det nya Landsbygdsprogrammet mellan 2014 och 2020 är satta.

Fakta: Axel 4

... omfattar Leaderprogrammet, en metod för landsbygdsutveckling utifrån lokala behov och förutsättningar.
Total budget 2007-2013: 2 374 846 000 kronor.

Så påverkas Axel 4:

  • Alla projektåtgärder i Axel 4 slopas nästa år. Endast igångsättning av Leaderverksamhet (Drift av LAG) kan sökas.

Räknat på snittbudgeten per år sparar regeringen 257 miljoner kronor på att inte tillföra en budget för dessa åtgärder 2014.

Relaterade artiklar

Till toppen