Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 5 februari 2019

Så svarar partierna om trakasserierna mot lantbrukare

Land Lantbruk har frågat ledamöterna i Miljö- och jordbruksutskottet vad de vill göra åt trakasserierna mot lantbrukare. Här är deras svar.

 Hanna Westerén (S).
Hanna Westerén (S). FOTO: Riksdagen

Hanna Westerén (S):

Näringsidkare måste kunna bedriva sin verksamhet utan att riskera att utsättas för hot, trakasserier och skadegörelse. Vi vill ha 10 000 fler polisanställda till 2024, och polisen får kontinuerligt mer resurser. Kameraövervakning och straffskärpning är andra åtgärder. Regeringen har gett Polisen och Säkerhetspolisen i uppdrag att stärka sitt arbete mot politiskt motiverad brottslighet.

 Tina Acketoft (L).
Tina Acketoft (L). FOTO: Riksdagen

Tina Acketoft (L):

Att extremister begår brott mot lantbrukare är avskyvärt. Polisen bör stärkas med minst 5 000 fler poliser. Ökningen ska synas i hela landet, både stad och landsbygd. Säpo bör bevaka de extremistmiljöer som begår politiskt motiverade brott.

 Betty Malmberg (M).
Betty Malmberg (M). FOTO: Riksdagen

Betty Malmberg (M):

Moderaterna vill se ökad samordning och fler poliser, samt särskilda brottskoder. Vi vill att regeringen agerar. Lättnader för kameraövervakning och ökad dialog är bra, men det behövs mer. Militant djurrättsaktivism måste stoppas och åtal väckas mot de som hotar djurägare och deras familjer nu.

 Maria Gardfjell (MP).
Maria Gardfjell (MP). FOTO: Riksdagen

Maria Gardfjell (MP):

Miljöpartiet ser allvarligt på den här brottsligheten. Det ska vara tydligt att polisen stoppar militanta aktivister som hotar lantbrukare, deras anställda och familjer. Polisens regionala organisationer måste få resurser att samordna arbetet. Poliskåren ska öka med 10 000 poliser. Det är helt oacceptabelt att kriminella element står i vägen för djurskyddsdiskussionen.

 Magnus Oscarsson (KD).
Magnus Oscarsson (KD). FOTO: Riksdagen

Magnus Oscarsson (KD):

Djurrättsaktivisters brott bör kallas terrorism och hanteras av Säpo. Vi har lagt förslag om fler poliser, vilket kommer att märkas på landsbygden så småningom. Det ska inte vara tillåtet att hänvisa till yttrandefriheten för att demonstrera inne på en lantbrukares gårdsplan. Hemfriden bör väga tyngre. Maskeringsförbud bör utredas. Vi stöder särskilda brottskoder för djurrättsbrott.

 Kristina Yngwe (C).
Kristina Yngwe (C). FOTO: Riksdagen

Kristina Yngwe (C):

Alla slags hot och trakasserier som lantbrukare utsätts för är helt oacceptabla. Det krävs handling. Vi vill stoppa offentliga medel till våldsbejakande organisationer. Vi vill även införa en särskild brottskod för djurrättsrelaterad brottslighet och se över lagen om olaga intrång och hemfridsbrott. Det är oerhört angeläget att denna fråga hamnar högt på dagordningen och att politiken nu agerar.

 Runar Filper (SD).
Runar Filper (SD). FOTO: Riksdagen

Runar Filper (SD):

Rikspolisstyrelsen bör åläggas ett nationellt helhetsansvar för att kartlägga, bekämpa och lagföra de individer och organisationer som ägnar sig åt kriminell djurrättsaktivism, samt kraftigt öka straffsatserna för denna typ av brottslighet.

 Elin Segerlind (V).
Elin Segerlind (V). FOTO: Riksdagen

Elin Segerlind (V):

Det är viktigt med en lokal och närvarande polis och att den har möjlighet att samordna utredningarna mellan de olika platser som utsätts. Även om vi är restriktiva med ökad kameraövervakning kan det vara läge att se över regelverket för möjlighet av kameraövervakning så att den är anpassad efter jordbrukets behov av övervakning av till exempel gårdsplaner.

Texten har uppdaterats med Vänsterpartiets kommentar.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen