Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 20 oktober 2019

Så testar du din spruta

Saxta, Markim

Inför nästa sprutsäsong ska alla sprutor som testades inför 2017 ha klarat ett nytt test. Så här går det till att testa en lantbruksspruta.

 Funktionstestaren Holger Andersson i Markim söder om Uppsala visar hur han testar en lantbruksspruta.
Funktionstestaren Holger Andersson i Markim söder om Uppsala visar hur han testar en lantbruksspruta. FOTO: Per Emgardsson

Land Lantbruk bad funktionstestaren Holger Andersson i Markim söder om Uppsala visa hur han testar en spruta.

Tvätta sprutan noga

Inför testen ska sprutan vara tvättad utvändigt och invändigt, väl sköljd och fylld med tillräckligt med vatten i sprutan för testen, ungefär en kubikmeter. Mindre sprutor fyller man helt.

– Först kollar jag att sprutan inte har skador på slangar ram och att skydden på kraftöverföringsaxeln är hela. Tanklock och silar ska vara hela, täta och fungera och nivåskalan ska gå att läsa.

Viktigt att sprutan blir tekniskt okej

Mindre skavanker kan Holger laga på plats, han har ett lager munstycken, packningar och rördelar till vanliga sprutfabrikat med sig i bilen. Det viktiga är att sprutan blir tekniskt okej och kan godkännas.

– Sen kopplar jag in testutrustningen och kontrollerar att pumpen ger normala arbetstryck och rätt flöde. Finns det inga data för pumpen tittar jag i tanken, med tillslagen ramp ska pumpen ge ordentlig omrörning i tanken.

 Holger Andersson valde att testa sprutan på en gräsvall. De svarta lådorna innehåller reservdelar.
Holger Andersson valde att testa sprutan på en gräsvall. De svarta lådorna innehåller reservdelar. FOTO: Per Emgardsson

Manometern ska ha vanligt arbetstryck

Holger går tillbaka till sprutan, tar bort manometern från armaturen och gängar på den bredvid en referensmanometer som visar rätt.

– Vi testar manometern vid vanligt arbetstryck, 2 bar. Den får visa max 10 procent fel och skalan ska ha 0,2 bars delning eller mindre. Mätare med 63 millimeters tavla godkänns, men det är lättare att läsa av en 100 millimeters tavla.

Holger går runt sprutan och stannar vid bomspetsen.

– Bommen ska vara rak och ha bomstöd som skydd för spridaren längst ut. En efterharvpinne duger. Bind upp slangar som hänger ned i duscharna.

Trycket ska vara konstant

Sedan kontrollerar Holger att kompensationsventilerna för bomdelsavstängning är rätt justerade. Det ska vara samma tryck i sprutan även om man stänger en eller flera rampdelar.

När pump och manometer är godkända är det dags att kontrollera flödet från munstyckena. Det finns flera utrustningar, Holger har både slangar som fäst på munstycken och samlar upp vätskan i en behållare och flödesmätare som visar hur mycket vätska munstycket ger under en minut.

Resultatet visas som ett diagram och flödena från spridarna får variera maximalt plusminus 10 procent.

Kontrollmärke ges efter utfört test

Om sprutan klarar kraven för funktionstest skriver Holger ut ett kontrollmärke och ett testprotokoll som han signerar digitalt. Om sprutägaren vill kan Holger också skicka in protokollet till Jordbruksverket som mot en avgift beslutar att sprutan är godkänd. Det är beslutet som ska visas upp vid en kontroll.

Så förbereder du testen:

• Testa på gräsvall i lä eller på platta med uppsamling.

• Finns instruktionsboken med?

• Finns sprickor i chassi, dragbom eller -ögla?

• Justera och smörj hjullager.

• Är PTO-skydd och låskedja hela?

• Koppla sprutan

• Är påfyllningssilen på plats?

• Fyll vatten i tanken.

• Läcker det från tankgenomföringar, slangar eller ramprör?

• Fungerar droppskydden?

Tvätta sprutan så här:

• Sprutvätska sprutas ut i fält.

• Med tvättkula, fyll 50 liter vatten och skölj alla ledningar. Spruta ut i fält.

• Skölj en gång till.

• Öppna och töm bottenventil, rampens linjefilter och ändventiler samt sugfilter och tryckfilter.

• Sätt ihop och tvätta systemet med spruttvättmedel.

• Skölj sprutan enligt tvättmedlets anvisning.

• Tvätta sprutan utvändigt.

Relaterade artiklar

Till toppen