Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 17 december 2018

Så vill SLU förändra agronomutbildningen

SLU vill fördubbla antalet studenter. För att lyckas med det föreslås en större förändring av agronom- och jägmästarprogrammen.

 Karin Holmgren hoppas att studenter kan söka in till det treåriga kandidatprogrammet redan hösten 2020.
Bild 1/2 Karin Holmgren hoppas att studenter kan söka in till det treåriga kandidatprogrammet redan hösten 2020. FOTO: Jenny Svennås-Gillner, SLU
 Intresset för inriktningen mot mark/växt inom agronomprogrammet har minskat.
Bild 2/2 Intresset för inriktningen mot mark/växt inom agronomprogrammet har minskat.

De nuvarande agronom- och jägmästarprogrammen föreslås ersättas med treåriga kandidatprogram som sedan kan kompletteras med tvååriga masterprogram. För hortonomutbildningen är en sådan förändring redan genomförd.

Tappar studenter

– Vi tappar studenter på de femåriga programmen. Den föreslagna förändringen grundar sig på de omvärldsanalyser som vi gjort. Bland annat vill unga i dag ha många dörrar öppna. De är tveksamma till att låsa in sig i femåriga program, säger Karin Holmgren, prorektor på SLU.

LÄS MER: Gröna näringslivet slåss om ungdomarna

Den förändring som SLU vill genomföra är en fullständig så kallad Bolognaanpassning av flera av SLU:s långa yrkesutbildningar, en anpassning som de flesta svenska lärosäten redan genomfört. Den som uppfyller kraven kan även fortsättningsvis få en agronom-, hortonom- eller jägmästarexamen.

Bolognaanpassning

– Bland våra europeiska systeruniversitet är det här den dominerande modellen. Med ett tre-plus-två-upplägg får våra utbildningar en mer enhetlig struktur. Det gör det lättare för de som inte känner till oss sedan tidigare att närma sig SLU. Inte heller behöver man veta vad våra yrkestitlar står för i förväg. De kan man lära känna när man väl är på plats, kommenterar Karin Holmgren.

LÄS MER: Framtidens jordbruk behöver ingenjörsagronomer

Lockade 124 studenter

I höstas inledde 124 studenter sina studier på något av agronomprogrammets fem inriktningar. Det finns plats för fler, både på SLU och sedan ute i arbetslivet inom de gröna näringarna.

– Det har gått lite i vågor hur många studenter vi haft. Det vi ser nu är en minskning av antalet studenter på inriktningarna mot livsmedel och mark/växt. Samhället behöver fler som är utbildade vid SLU. Våra studenter bidrar till framtidens hållbara nyttjande av djur och biologiska naturresurser, säger Karin Holmgren.

Beslut i juni

Förslaget som presenterades för näringen i veckan ska nu gå ut på en kort remissrunda. SLU:s styrelse räknar med att kunna ta beslut om de förslagna förändringarna i juni nästa år.

– Jag hoppas att de föreslagna förändringarna går igenom. Då kan en ny programstruktur börja gälla hösten 2020, säger Karin Holmgren.

Studenter som går programmen nu och som börjar 2019 får naturligtvis fullfölja sin femåriga utbildning.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen