Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 5 juni 2014

SD växer - är tredje störst

Sverigedemokraterna vinner sympatier bland lantbrukare inför höstens riksdagsval. En av fem skulle rösta på SD om det vore val i dag. Centern behåller dock sin ställning som lantbrukarnas största parti.

C skulle få 38 procent av lantbrukarnas röster om det vore riksdagsval i dag. Näst flest röster får Moderaterna (24 procent) tätt följda av Sverigedemokraterna (20 procent).

Det visar en undersökning av lantbrukarnas partisympatier som Land Lantbruk har låtit Landja Marknadsanalys genomföra under perioden 3 mars–11 april. Totalt har 535 lantbrukare svarat.

Övriga partierna hamnar på efterkälken i väljarundersökningen. Socialdemokraterna får 6 procent, KD 4 , V och MP vardera 2 och Fp 1 procent av lantbrukarnas röster.

Jämför man de politiska blocken får allianspartierna de klart högsta sympatisiffrorna – 68 procent av lantbrukarna skulle rösta på något av alliansens partier, vilket ska jämföras med de 10 procent som väljer ett rödgrönt alternativ.

Från att under 1970- och 1980-talen ha haft stöd av upp till 70 procent av lantbrukarkåren har Centerpartiet mött en hårdnande konkurrens om sina väljare, enligt Jöergen Johansson. Under en ganska lång period har C främst tappat röster till moderaterna, men nu märks ett nytt mönster.

– Nu ligger Sverigedemokraterna mycket nära moderaterna med stöd från var femte lantbruksföretagare, säger Jörgen Johansson.

Land Lantbruks undersökning visar också vilka frågor som lantbruksföretagarna ger högst prioritet inför det kommande riksdagsvalet. Ur en meny fick deltagarna kryssa i två frågor som de anser är viktigast att de politiska partierna ger klara besked om inför valet.

"Ett minskat regelkrångel för småföretagare" var den fråga som flest (48 procent) kryssade för.

Näst flest kyss fick "En nationell livsmedelsstrategi", något som indikerar att den sjuknande svenska livsmedelsförsörjningen tas på stort allvar. "Sänkta skatter och avgifter för småföretagare" är den tredje viktigaste frågan i valet.

Fakta: Så gick undersökningen till

Undersökningen har genomförts per post med telefonuppföljning under perioden 3 mars–11 april. Urvalet är slumpmässigt draget från SCBs jordbruksregister över företag med mer än 10 hektar åker.

Av 1 000 utvalda personer svarade 535. Viktigt att notera är att frågan har ställts till förstebrukaren i företaget, alltså den person som är mottagare eller kontaktperson i företaget. Dessa är till över 90 procent män. Även om mätningen med sitt stora urval är representativ för denna grupp, så omfattar den alltså inte alla män och kvinnor som driver eller arbetar i lantbruksföretag. Den är inte heller representativ för gruppen LRF-medlemmar.

Av undersökningen framgår också att:

  • Moderaterna är största parti bland lantbrukare under 40 år. I denna grupp är andelen miljöpartister också större än i hela gruppen. Antalet intervjuade under 40 år är dock litet.
  • Bland de mindre lantbrukarna (10–20 ha) är andelen moderata väljare lägre än för riskgenomsnittet. S-röstarna är färre bland de med de största arealerna (+50 ha)
  • Sverigedemokraterna är starkare i den grupp som har 21–50 ha åker.

Relaterade artiklar

Till toppen