Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 5 oktober 2016

SD vill spara miljarder på klimatåtgärder

Sverigedemokraterna vill spara mångmiljardbelopp på vad partiet betecknar som kontraproduktiva klimatåtgärder. Åtgärdsförslaget presenteras av partiet på onsdagsmorgonen.

Sverigedemokraterna vill i sitt budgetförslag slopa subventionerna för biodrivmedel av jordbruksgrödor. Anders Forsberg, landsbygdspolitisk talesperson, pekar på att pengarna till största delen ändå inte kommer svenska lantbrukare till del.
Sverigedemokraterna vill i sitt budgetförslag slopa subventionerna för biodrivmedel av jordbruksgrödor. Anders Forsberg, landsbygdspolitisk talesperson, pekar på att pengarna till största delen ändå inte kommer svenska lantbrukare till del. FOTO: Göran Berglund

Den stora nyheten i SDs budgetförslag är att ta bort de statliga subventionerna till första generationens biodrivmedel, det vill säga drivmedel framställda av olika jordbruksgrödor. Det handlar om 3,7 miljarder kronor enligt ett underlag som riksdagens utredningstjänst (RUT) har tagit fram.

– Mellan 80 och 90 procent av dessa biodrivmedel är inte framställda i Sverige. Det betyder att större delen av subventionerna inte kommer vår egen landsbygd och vårt eget jordbruk till del. I stället subventionerar vi andra länders produktion av biodrivmedel, säger Anders Forsberg, landsbygdspolitisk talesperson för SD.

Han menar att det även miljömässigt kan diskuteras vilken effekt första generationens biodrivmedel har. Anders Forsberg pekar på att en ökad global efterfrågan bidrar till att skövla regnskog för att ge plats för odlingar som ska försörja ett ineffektivt energisystem.

Flera miljarder

Totalt lägger svenska staten någonstans mellan 7 och 8 miljarder på subventioner av biodrivmedel. Den del som går till biogasproduktion ur avfall och till drivmedel från skogsråvara vill SD däremot behålla.

– Det är en intressant produktion även om skogen ger bättre avkastning när man använder den till virke, papper och annan tillverkning. Vi går i stället mot eldrift i persontrafiken och kanske vätgas för tunga transporter, säger Anders Forsberg.

Precis som i sitt budgetförslag från förra året vill SD skära kraftigt i klimatåtgärder och beträffande inköp och skötsel av naturreservat. Totalt handlar det om besparingar på över 2,5 miljarder kronor.

Slopad premie

Partiet vill bland annat slopa supermiljöpremien och anslagen till handel med utsläppsrätter. Undantaget är 100 miljoner kronor till utbyggnad av infrastruktur för att ladda elbilar.

– Sverige utgör 1,5 promille av jordens befolkning och står för en lika stor andel av de globala utsläppen. Räknar man in skogens kolinlagring är vår andel av utsläppen nere i 0,5 promille, säger Anders Forsberg.

Han menar att det är bättre att Sverige i stället lägger resurser på att hjälpa till med mer miljöeffektiva åtgärder i andra länder där pengarna kan göra större nytta.

– Vi skulle kunna lägga hela vår statsbudget på klimatåtgärder i Sverige utan att det får någon global påverkan. Enda resultatet skulle bli att vi går bankrutt och att hela landet blir ett enda stort naturreservat, menar Anders Forsberg.

Återbäring på dieselskatt

SD står fast vid sitt tidigare förslag om att höja återbäringen av dieselskatt för lantbruket till dansk nivå vilket innebär en skatt på 60 öre per liter. Ett annat förslag som återkommer är 1 000 kronor per djur och år i betesersättning till mjölkproducenter.

Partiet vill även fortsatt satsa cirka 22 miljarder kronor i slopade löneavgifter för småföretagare med upp till nio anställda. Förslaget berör ungefär 300 000 företag och skulle minska lönekostnaden med knappt 30 000 kronor per anställd och år.

Relaterade artiklar

Till toppen