Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 18 januari 2018

Sex länder vill ompröva godkännandet av glyfosat

Sex länder i EU uppmanar till en omprövning av femårsförlängningen av glyfosat och vill se åtgärder för att stoppa växtskyddsmedlet.

FOTO: Per Emgardsson

I en skrivelse till EU-kommissionen indikerar miljö- och jordbruksministrarna från Belgien, Frankrike, Grekland, Luxemburg, Malta och Slovenien att de inte är nöjda med villkoren som är knutna till glyfosatets godkännande, skriver Agra Europe.

De uppmanar EU kommissionen att genomföra en ny studie i samarbete med WHOs cancerforskningsinstitut (IARC) för att utreda om glyfosat är cancerframkallande.

LÄS MER: Otippade beslutet – Fem års förlängning för glyfosat

De sex länderna vill även att EU-kommissionen utreder möjliga kemiska, mekaniska eller biologiska alternativ till glyfosat. Studien bör innehålla en analys av de villkor, genomförandemetoder och anpassningar som är nödvändiga på gårdsnivå för att lantbruk ska bli glyfosatfria.

Länderna är inte de enda som försöker ändra beslutet att förlänga glyfosatets godkännande i fem år. Tre partier i Europaparlamentet försöker få stöd för att väcka talan om upphävande av godkännandet.

LÄS MER: Bonden: Utan glyfosat invaderar kvickroten direkt

Turerna kring huruvida glyfosat, som är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige, är skadligt och bör förbjudas har pågått sedan 2015 då WHOs cancerforskningsinstitut (IARC) klassificerade glyfosat som ”troligen cancerframkallande”. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) gjorde senare en motsatt säkerhetsbedömning. I mars 2017 konstaterade EUs kemikaliemyndighet ECHA att glyfosat inte ska klassificeras som cancerframkallande, mutagen eller reproduktionstoxisk.

Trots positiva bedömningar från ECHA och EFSA förblev vissa EU-medlemsstater oroade – men efter mycket debatt kom de slutligen överens i november 2017 om att godkänna en femårig förlängning av glyfosat.

LÄS MER: Karolina Skog vill att lantbruket hittar alternativ till glyfosatLÄS MER: Så påverkas Sverige av ett glyfosatförbudLÄS MER: Sverige enda landet i norra EU som sa nej till tioårig förlängning av glyfosat

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen