Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 4 september 2019

Skatteverket: Så bedömer vi fyrhjulingar

Enligt Skatteverket kan det bli dyrt att ha tillgång till en fyrhjuling. Men ärendena bedöms från fall till fall och det är framförallt fem omständigheter som avgör.

 – En fyrhjuling närmar sig den privata sfären och därför ställs det höga krav, säger Skatteverkets expert Hans Eriksson.
– En fyrhjuling närmar sig den privata sfären och därför ställs det höga krav, säger Skatteverkets expert Hans Eriksson. FOTO: Istock

Det finns vissa transportmedel som ofta används i såväl företag som privat, tillexempel fyrhjulingar, mopeder, och skoter (snöskoter, terrängskoter med mera). Ur Skatteverkets synpunkt befinner sig dessa transportmedel i en gråzon, särskilt om det är otydligt varför ett visst företag valt att införskaffa fordonet.

– En fyrhjuling närmar sig den privata sfären och därför ställs det höga krav.  Vid bedömning av förmånsbeskattning bör man framförallt titta på omständigheter som att fyrhjulingen uteslutande används i verksamheten och om man har ett stort behov av fyrhjulingen i verksamheten, säger Hans Eriksson expert på Skatteverket.

Beskattas för möjligheten till privat användning

Till skillnad från många andra maskiner och fordon som används inom skogsbruk och lantbruk har kammarrätten konstaterat att när det gäller fyrhjulingar så kan företagare förmånsbeskattas även för möjligheten att använda fyrhjulingen oavsett om det skett en faktiskt privat användning – något som bland annat Skattebetalarnas Förening varit mycket kritiska till.

– Det får bisarra konsekvenser när det man beskattas för är möjligheten att använda detta privat i stället för den faktiska användningen, säger Christian Ekström, VD för Skattebetalarnas Förening.

Samma princip som för båtar

Men enligt Hans Eriksson på Skatteverket beskattas normalt möjligheten att använda fyrhjulingen till bruk (dispositionsrätten) eftersom det i dessa fall är svårt att bevisa om en privat användning skett.  

– Principerna är de samma som för fritidshus och båtar. Men det ska vara en rimlig förmånsbeskattning. För en lantbrukare som faktiskt behöver fyrhjulingen till viss del i arbetet, men där de även har möjlighet att använda den privat, så brukar man utgå från vad det skulle kosta att hyra ett motsvarande fordon under fyra veckors tid, säger Hans Eriksson.

Ingen generell regel

Däremot finns det enligt Hans Eriksson ingen generell regel som innebär att företagare alltid ska förmånsbeskattas för tillgången till en fyrhjuling utan bedömningarna sker från fall till fall. 

– Det är viktigt att påpeka att bedömningarna sker från fall till fall och saker vi tittar på är bland annat hur stor fastigheten är, vilken sorts fyrhjuling man köpt in, vad den används till och vart den står parkerad, säger Hans Eriksson.

Omständigheterna är avgörande

Enligt skatteverket är det framförallt fem omständigheter som är vägledande och dessa är därför viktiga att känna till om du vill undvika en felaktig förmånsbeskattning. 

  • 1. Fordonets karaktär och lämplighet som arbetsredskap i bedriven näringsverksamhet. Risken för förmånsbeskattning är mindre om fyrhjulingen är mer specifikt anpassad till näringsverksamheten genom att tillexempel endast vara terränggående eller ha försetts med specifika arbetsredskap.
  • 2. Fordonets faktiska (tänkta) användning. Det är viktigt att redan inför inköpet dokumentera och fundera över varför man väljer att köpa in just denna typ av fyrhjuling. Vad ska den användas till? Vad krävs för att just detta arbete ska kunna utföras?
  • 3. Hur näringsverksamheten bedrivs. Det vill säga, vad är det för typ av verksamhet? Är det troligt att verksamheten är i behov av en fyrhjuling och varför är den det mest lämpade arbetsredskapet i vissa situationer i verksamheten? Här kan man även gärna föra en loggbok över hur ofta den inköpta fyrhjulingen används och till vad. Ungefär som en utökad körjournal. Om viss privat användning sker så är det lämpligt att även redogöra för detta i loggboken.
  • 4. Omfattningen av den bedrivna verksamheten. Hur stor är skogs- eller jordbruksfastigheten? Är verksamheten så omfattande att det verkar rimligt att köpa in en fyrhjuling för driften av verksamheten? 
  • 5. Om intäkter har redovisats och vad dessa består av. Vilka typer av intäkter har verksamheten gett och hur kan dessa kopplas till fyrhjulingen? Kanske har den hyrts ut till en granne? Eller använts till något annat där den på ett tydligt sätt inbringat en inkomst till företaget?

LÄS MER: Skattesmäll hotar bönder med fyrhjuling

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen