Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 7 februari 2018

Skriftlighetskrav ska införas vid telefonförsäljning

Skriftlighetskrav behövs för att öka konsumentskyddet vid telefonförsäljning, anser regeringen. Inom kort ska förslag om detta skickas ut på lagrådsremiss.

 Till vänster Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister.
Till vänster Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister. FOTO: Istock/Kristian Pohl, Regeringskansliet

Regeringen vill nu ta till krafttag för att konsumentskyddet vid telefonförsäljning. Orsaken är de stora problem som har drabbat äldre och andra utsatta, på grund av oseriösa säljmetoder från telefonförsäljarna.

Konsumentverket skickade nyligen ut ett varningsbrev till mark- och skogsägare för att varna och informera.

Poänger och problem

Anders Johannesson, expert på företagsvillkor på LRF, ser både poänger och problem med de föreslagna lagändringarna.

– Medlemmarna har efterfrågat ett ökat skydd för företag och konsumenter. Förslaget om skriftliga kontrakt är ur många synpunkter relevant. Och även telemarketingbolagens branschföreningar arbetar med att få till stånd fungerande etiska riktlinjer, säger Anders Johannesson.

Problemet med förslaget, anser han, är att det även hindrar affärer som man vid en första anblick inte tänker på.

– I näringslivet och bland LRF:s medlemmar finns många som arbetar med olika former av telefonbaserad försäljning, exempelvis när det gäller övernattningar, turism, produktförsäljning och annat. Risken är att kraven lamslår viss affärsverksamhet på ett sätt som man inte har avsett med lagen, säger Anders Johannesson.

 Anders Johannesson, expert på företagsvillkor på LRF.
Anders Johannesson, expert på företagsvillkor på LRF. FOTO: Johanna Norin

Drivit informationskampanjer

I likhet med Konsumentverket har LRF har drivit informationskampanjer för att medvetandegöra medlemmarna om riskerna med att bli uppringd av telefonförsäljare.

– Vi har lagt ut en hel del information på vår hemsida om hur man undviker att bli lurad. Tidigare har vi haft många medlemmar som har blivit lurade, exempelvis sådana där man uppgavs ha ingått avtal som man inte har haft för avsikt att ingå. Antalet sådana samtal har minskat under senare tid, delvis på grund av mer information om problemen, säger Anders Johannesson.

Han framhåller att muntliga avtal sedan länge har varit en gammal tradition att göra och sluta affärer på. Förutsättningen är dock att man som kund måste ha kunskaper, säger han.

Tror du att lagändringarna kommer att röstas igenom, om de klarar remissrundan?

– Jag tror inte det, inte i sin nuvarande form, eftersom de innebär så stora förändringar.

Om man exempelvis begränsade lagändringarna så att kraven på skriftligt samtycke endast gällde exempelvis abonnemang?

– Ja, men då är det ett större problem att det är så enkelt idag att portera telefonnummer. Det finns många andra frågor där som är mer avgörande, säger Anders Johannesson.

Skyddar särskilt utsatta

Biträdande justitieministern Heléne Fritzon (S) anser att skriftlighetskravet kan skydda äldre personer och andra som är särskilt utsatta och råkar illa ut vid telefonförsäljning. Hon och finans- och konsumentmarknadsminister Per Bolund (MP) säger att problemen har funnits under lång tid och att de fortfarande finns i samhället.

– De undersökningar som gjorts visar att många konsumenter är missnöjda med telefonförsäljningen. Vi har tagit emot utredningen och arbetat vidare med de här frågorna och jag är väldigt glad att en lagrådsremiss kan leda fram till en proposition som förbättrar skyddet för konsumenterna, säger Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, till TT.

Stöd från allianspartier

Efter att förslaget presenterades under onsdagen, har det enligt SVT Nyheter fått stöd från flera av allianspartierna, däribland Kristdemokraterna, som dock till skillnad från regeringen även vill inkludera lotteriverksamhet i de nya kraven. Sannolikt kommer kompletteringar att krävas för att förslaget ska få stöd i riksdagen, vilket bland annat Liberalerna arbetar för.

Centern välkomnar enligt samma källa förslaget, liksom även Moderaterna som därmed har svängt i frågan. SD är försiktigt positiva. Däremot ställer sig branschorganisationen Kontakta mycket kritisk till kraven på skriftlig bekräftelse, med argumentet att kriminella och oseriösa företag ändå struntar i befintlig lagstiftning.

Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

Enligt förslaget ska det inte gå att ingå avtal muntligen, om en näringsidkare på eget initiativ kontaktar en konsument enbart för att få till stånd ett avtal.

För att avtalet ska bli giltigt, måste skriftligen bekräfta sitt anbud till konsumenten.

Därefter ska konsumenten acceptera anbudet skriftligen.

Avtalen behöver dock inte vara på papper, utan kan upprättas via mejl, mess eller e-post.

Om ett sådant skriftligt avtal inte ingås, så behöver konsumenten inte betala.…

Målet är att förslaget ska gå ut på remissrunda.

Ändringarna i lagen är tänkta att träda i kraft den 1 september i år.

LÄS OCKSÅ: Äldre skog- och jordbruksägare blir lurade

Relaterade artiklar

Till toppen