Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 11 juli 2019

Skriv avtal om maskinhyra

Med ett enkelt avtal om vilka som ska hyra en maskin och vad det ska kosta slipper man mycket strul.

 Vältar är måttligt tidsbundna och passar som hyresmaskiner.
Vältar är måttligt tidsbundna och passar som hyresmaskiner. FOTO: Per Emgardsson

Ska du och grannarna hyra maskiner av varandra förebygger några rader på ett papper många missförstånd. Skriv ned vad ni kommer överens om. Ett hyresavtal kan göras väldigt invecklat, men det behöver inte vara krångligare än så här:

§1

Vem äger maskinen? Namn, mobilnummer och bankgiro

Vilka ska hyra maskinen? Namn och mobilnummer

Ska maskinägaren nyinvestera i en maskin och räknar med hyrestagarnas användning bör man ange hur mycket var och en avser att använda maskinen. Ange hektar eller timmar per år.

§2

Ägare och hyrestagare förbinder sig att hyra maskinen i den utsträckning man angett i §1.

§3

Undantag från §2 gäller för förhållanden parterna inte råder över. Exempelvis sjukdom, extremväder eller maskinhaveri. Maskinägaren svarar inte för stillestånds- eller annan ersättning vid sönderkörning.

§4

Hyreskostnaden fastställs. Se något av följande alternativ:

a) årets upplaga av Maskinkostnader. Ange kr/ha eller kr/tim. Här beställer du Maskinkostnader 2019: http://maskinkostnader.se/

b) taxa från maskinstation eller maskinentreprenör. Ange namn och kr/ha eller kr/tim. Som exempel är här en länk till Skånes Maskinstationer www.skanesmaskinstationer.se

c) egen taxa enligt bilagt underlag. Ange kr/ha eller kr/tim.

§5

Maskinhyran faktureras med betalning:

a) 30 dagar efter avslutat arbete.

b) en gång per år senast 31 december.

Stryk det som ej gäller.

§6

Maskinägaren har ansvar att fördela maskinanvändningen så rättvist som möjligt mellan parterna. Användningen

a) begränsas till parterna i §1.

b) parterna i §1 har förtur till maskinen.

§7

Vid avhämtning och återlämning ska maskinen vara väl rengjord och fulltankad med rätt bränsle. Maskinen hämtas och lämnas hos maskinens ägare. Varje hyrestagare ansvarar för att under hyrestiden utföra och bekosta smörjning och tillsyn enligt instruktionsboken.

§8

Kostnaden för normalt underhåll och slitage ingår i maskinhyran. Fel och sönderkörningar beroende på oaktsamhet eller vårdslöshet ska anmälas till maskinägaren och avhjälpas av hyrestagaren eller debiteras extra. Reparation ska utföras snarast.

§9

Avtalet gäller för ett år i taget. Maskinägaren ska kalla parterna till möte senast 1 mars för att göra upp om samarbetets fortsättning. Part som önskar upphöra med samarbetet ska senast vid detta möte meddela övriga parter. Avtalet upphör automatiskt vid frånträde av gård eller gårdsarrende som avses i detta avtal.

§10

Med övriga parters godkännande får avtalsvillkoren revideras under löpande avtalstid om maskinägaren byter den aktuella maskinen mot likvärdig maskin med annan kapacitet än tidigare.

§11

Av detta avtal har var och en av undertecknade fått ett exemplar.

Lista med datum och parternas namnteckningar.

LÄS MER: Tänka på detta när du hyr eller lånar ut en maskin

Relaterade artiklar

Till toppen