Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 2 november 2018

”Slam ett giftigt och ohälsosamt gödningsmedel”

Slam är inget bra gödningsmedel för jordbruket utan precis tvärtom, skriver Tord Melander och får svar direkt av Kersti Linderholm.

 Tord Melander och Kersti Linderholm debatterar slam i jordbruket.
Tord Melander och Kersti Linderholm debatterar slam i jordbruket. FOTO: Janne Andersson

Svar till Kersti Linderholm

Slam från reningsverk innehåller inte bara dioxiner utan tusentals andra hälsovådliga miljögifter och rest- och nedbrytningsprodukter vi inte vet så mycket om, eftersom ingen har tagit reda på det.

Tusentals kemiska produkter från det moderna samhällets soptipp vi bara kan ana oss till vilken effekt de kan ha på levande organismer.

Vissa av dessa gifter avdunstar i luften och faller ned även på åkrar där slam inte har spridits. Även ekologiska jordbruk drabbas således av denna ofrivilliga kontaminering av miljögifter av den typ som sprids med slam, vilket mätningar på senare år har visat. Detta illavarslande fenomen har redovisats i en rapport från FN-organet WHO så tidigt som 2012.

När Kersti Linderholm påstår att ”gödsling” med slam minskar spridningen av dioxiner blir det bara skrattretande. Slam är inget bra gödningsmedel för jordbruket utan precis tvärtom. Det finns dioxiner i slam och slänger man det på backen så finns det ju där. De kan betas upp av mjölkkor i en lång framtid. Dioxiner kan inte brytas ned utan kan exempelvis vandra från mamma till flickebarn i många generationer. LÄS MER: ”Förbränning av slammet ökar dioxinutsläppen”

Om slam nu är så ofarligt och beskedligt att det kan spridas ut på prima jordbruksjordar så kan vi väl lika gärna tippa slammet i haven? Det vore ju den allra enklaste lösningen. Men vänta nu, stoppade vi inte utsläppen till haven därför att avloppet var alldeles för giftigt för havets levande organismer? Jo det gjorde vi, men att nu sprida ett otroligt mycket giftigare avfall på odlingsmarker är helt i sin ordning för somliga. Man tar sig för pannan!

Det är ju så med slam, vilket Kersti Linderholm naturligtvis känner till, att det i huvudsak enbart är onyttigt avfall. Det finns ingen anledning att cirkulera dessa giftiga, smittsamma sopor mellan stad och landsbygd. Framför allt landsbygden har ju ingen anledning och inget ansvar för att ta hand om skiten från (stor)städerna.

Slam är en restprodukt som kommunerna vill bli av med så enkelt som möjligt till lägsta möjliga kostnad. Det är den cyniska sanningen. Slam åsamkar kommunerna ett kvittblivningsproblem. Och med den dåliga fantasi som oftast härskar i kommunerna så blir spridning av slammet på odlingsjordar en enkel och billig men oansvarig lösning.

Ännu roligare blir det när Kersti Linderholm påstår att det finns ”kvalitetssäkrat” slam. Även hon har gått på den stora vetenskapliga bluffen från propagandaorganet Svenskt Vatten. Liksom deras prat om att så kallat uppströmsarbete gör slag i saken och befriar slammet från giftiga restprodukter. Det är ju bara fake news, som det heter numera.

Välkommen till Ryaverket i Göteborg som tar emot avlopp som kanske har blivit föremål för uppströmsarbete – men som i själva reningsverket tillförs en mängd industriavfall i form av exempelvis metaller. Det är ju knappast dessa för de flesta okända tillskott som gör att slammet även innehåller mullbildande ämnen. Jodå, det gör det, någonstans mellan 0,5 och 1 procent av jordbrukets totala omsättning. Resten fixar näringen bra på egen hand.

Jag rekommenderar därför Sveriges lantbrukare att inte lyssna på Kersti Linderholm. Man behöver inte vara agronomie doktor för att begripa, att det knappast är hälsosamt att blanda in en mängd giftiga sopor i livsmedelsproduktionen.

Tord Melander,

Journalist och författare

Svar till Tord Melander

Nej, vi stoppade inte avloppet för att det var alldeles för giftigt för havets levande organismer. Problemet var den livgivande växtnäringen fosfor som gjorde att livet i vattnet växte för mycket så syret tog slut.

Nej, det är inte ”fake news” att vägen mot renare slam (uppströmsarbetet) har besparat miljön mycket oönskat. Enligt SCB:s statistik har våra vatten exempelvis sluppit ta emot 42 ton bly, 4,7 ton kadmium, 74 ton krom och 56 ton nickel sedan uppströmsarbetet började.

De ämnen som finns i vår mat och våra hem hamnar oftast i vår avföring och därmed även i avloppet. Använder vi plast, impregnerat papper med mera som förvaring för vår mat så hamnar eftalater, bisofenol A eller S och andra kemikalier i maten. Även mikroplaster har man analyserat i mänsklig träck nyligen. Använder vi teflonpannor så kan vi få i oss högflourerande ämnen.

Flamskyddsmedel finns i våra möbler, datorer och annan elektronik, med andra ord i luften vi dagligen andas in. Visst är det alarmerande, men det har inget med slamspridning att göra.

Användning av slam sätter fokus på hur vi lever våra liv. Ämnen som är farliga bör fasas ut innan de hamnar i våra kroppar. Alarmklockan ska vara ställd före människan, inte efter. Jag har svårt att förstå din logik att det inte är farligt att äta kemikalier men det är väldigt farligt att gödsla med dem.

Efter många utredningar kring slam så råder i stort sett koncensus om att det fortfarande är tungmetallerna som är problemet när det gäller återanvändning av växtnäring. Kemiska föreningar i olika varianter har åkermarken en stor förmåga att bryta ner, till och med PCB.

Som vanligt är det en gåta vad det är för siffror som representanter för ”ren åker ren mat” visar. Slam är ett fosforgödselmedel och det intressanta är att svenskt slam skulle kunna ersätta nära hälften av den fosfor som importeras i mineralgödsel. Sen är givetvis mullbildande ämnen bra för vissa jordar men det är fosforn som är det primära.

Nej Tord, jag kan läsa fakta och förstå själv och behöver inte ”gå på bluffar”, som ofta din egen yrkeskår skapar.

Kersti Linderholm,

Agronomie doktor

Härmed sätter Land Lantbruk streck i denna debatt.

LÄS MER: ”Nya metoder behövs för framtidens slam”LÄS MER: ”Slamstopp och sorterande avloppssystem för säkerhets skull”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen