Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 29 april 2020

Slarv med solcellsinstallationer på lantbruk

Riskabla kabeldragningar, obehöriga installatörer och bristfällig dokumentation. En ny undersökning från RISE visar att många solcellsinstallationer inte håller måttet.

FOTO: Johanna Andersson

Det råder en strålande marknad för solcellsbranschen och antalet installationer i Sverige fortsätter att öka kraftigt. Inte minst är intresset stort bland lantbrukare som ser möjligheten att använda ekonomibyggnadernas takytor för att tillvarata solenergin. Men det är långtifrån säkert att solcellsinstallationen lever upp till de krav man kan förvänta sig.

– Många beställare är tyvärr inte så noga med att kontrollera vem de anlitar och vad de får, trots att det handlar om en stor och långsiktig investering. En anledning kan vara att man inte är så påläst, eller att engagemanget för tekniken och miljön skymmer ens kritiska blick, säger Peter Kovacs, forskningsingenjör och solcellsexpert på forskningsinstitutet RISE.

”Allvarligaste felen relaterade till elsäkerheten”

På uppdrag av Energimyndigheten har RISE inspekterat ett 40-tal olika solcellsanläggningar runtom i Sverige, varav en del installerats på lantbruk. I stort sett alla anläggningar visade sig ha mer eller mindre allvarliga brister.

– De allvarligaste felen är relaterade till elsäkerheten, framför allt gällande kablar som monterats på felaktigt sätt. Om likströmskablarna skadas kan anläggningen bli strömförande och ge upphov till brandfarliga ljusbågar, säger Peter Kovacs.

Ett annat vanligt problem är avsaknad av överspänningsskydd, som kan riskera att växelriktaren slås ut vid åskoväder. I en stor lantbruksanläggning kan det innebära ett rejält produktionsbortfall och det är inte säkert att skadan täcks av garantin eller försäkringen.

 Peter Kovacs, RISE.
Peter Kovacs, RISE. FOTO: RISE

Bristfällig dokumentation vanligt förekommande

Brister i elsäkerheten kan enklast förklaras med bristande kompetens. I RISEs rapport har man bedömt att närmare var fjärde anläggning installerats av ett icke-auktoriserat företag. Enligt elsäkerhetslagen, som gäller från 1 juli 2017, får elinstallationsarbete av solceller endast utföras av en fackman som är ansluten till Elsäkerhetsverkets offentliga register och som har särskild behörighet för elproduktionsanläggningar.

Även de som jobbar på taket ska ingå i företagets egenkontrollprogram.

– En brasklapp är att anläggningsägarna ofta saknar nödvändiga uppgifter om installationen och anläggningen. I många fall är dokumentationen som installatören lämnat mycket knapphändig. Detta är ett problem som solcellsbranschen måste ta tag i.

Som beställare är det viktigt att begära en utförlig dokumentation av leverantören, framhåller Peter Kovacs. I dokumentationen bör det till exempel ingå fakta om komponenter och montagesystem, dokumenterad kontroll före driftsättning och instruktioner för underhåll och felsökning.

– Dessutom bör du ha en övervakningstjänst som gör att du kan följa produktionen och upptäcka eventuella avbrott. Det är många beställare som förlitar sig på att anläggningen är driftssäker och inte räknar med att något ska hända.

Begär offerter från olika leverantörer

En annan viktig sak att komma ihåg är att begära in offerter från flera leverantörer och granska informationen noggrant.

– Vi har sett exempel på anläggningsägare som godtagit en enda offert och beställt sin anläggning utan att företaget gjort besök på plats. Alla beräkningar i en offert ska vara noggrant baserade på rådande förutsättningar och eventuella skuggningar på fastigheten eller lagårdstaket, säger Peter Kovacs.

FAKTA: 5 tips för säker solcellsinstallation

1. Kontrollera att installatören är registrerad hos Elsäkerhetsverket med verksamhetstyp Elproduktion. Detta kan du enkelt göra via myndighetens e-tjänst ”Kolla elföretaget”.

2. Installatören ska göra en dokumenterad riskbedömning av byggnad och tak. Tänk på att taket ska kunna bära solcellsanläggningen i minst 30 år och därför kan behöva förstärkas före installation.

3. Var noggrann med att växelriktaren till solcellsanläggningen står i en skyddad, dammfri miljö. Den bör inte placeras i djurstall. Vissa typer av växelriktare kan placeras utomhus.

4. Begär en noggrann dokumentation av solcellsanläggningen, till exempel ritningar, monteringsanvisning, driftkontroll och produktfakta. Dokumentationen utgör ett stöd för underhåll, felsökning och eventuella reparationsåtgärder.

5. Se till att anläggningen besiktigas när installationen är klar. Kontakta ditt försäkringsbolag om vilka krav som gäller.

LÄS MER: Ikeas försäljning av solceller i gång

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen