Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 1 oktober 2018

Småskaliga vattenkraftverk stärks av färsk dom

Det är de nu gällande förhållandena som ska vara utgångspunkten när en vattenverksamhet söker miljötillstånd – inte hur det kunde ha sett ut innan människan kom till platsen.

 Pia Bosdotter Olson är advokat på Nordic Law i Malmö och specialiserad på juridik kring infrastrukturprojekt och miljötillstånd.
Pia Bosdotter Olson är advokat på Nordic Law i Malmö och specialiserad på juridik kring infrastrukturprojekt och miljötillstånd. FOTO: Göran Berglund/pressbild

Detta är ett av flera viktiga besked som Mark- och miljööverdomstolen lämnar i domen kring Bengt Perssons damm och vattenkraftverk i Lyckebyån.

”Motståndssidan har velat jämföra med innan mänsklig påverkan”

Det så kallade nollalternativet ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som ingår i ansökan om tillstånd. Nu klarläggs för första gången att det är de rådande förhållandena som är utgångsläget.

– Motståndarsidan har velat jämföra med tiden innan det fanns någon mänsklig påverkan, men det kan jag inte tänka mig har varit lagstiftarens mening, säger advokat Pia Bosdotter Olson på Nordic Law i Malmö som har företrätt Bengt Persson i målet.

Miljökvalitetsnorm kan uppfyllas utan rivande

Ett annat viktigt klargörande i domen är att miljökvalitetsnormen, som i Sverige har upphöjts till lag, kan uppfyllas utan att nödvändigtvis riva ut dammen. I Bengt Perssons fall bedöms ett omlöp med vandringsväg räcka för att vattendraget i framtiden ska kunna uppnå god ekologisk status.

– Jag upplever Mark- och miljööverdomstolen som tydlig kring hur vi ska arbeta med miljökvalitetsnormen framöver. Sedan är det välkommet att det finns politiska beslut på att man nu ska börja med en total översyn av vattendragen, säger Pia Bosdotter Olson.

”Båtnadskravet borttaget”

Ett tredje besked i domen som ägare till småskaliga vattenkraftverk kommer att ha nytta av är att överdomstolen har godtagit en relativt enkel beräkning av verksamhetens ekonomiska nytta där ägarens uppfattning tas för god.

De ofta långa avskrivningstider som behövs när åtgärder görs har av miljöorganisationer som Älvräddarna och Naturskyddsföreningen använts som argument för att kraftverken är onödiga.

– I den nya lagstiftningen som träder i kraft vid årsskiftet är också det så kallade båtnadskravet borttaget. Det finns inte heller i någon annan av de verksamheter som Miljöbalken omfattar, förklarar Pia Bosdotter Olson.

LÄS MER: Efter fem år lång process kan Bengt pusta ut – får fortsätta producera vattenkraft

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen