Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 17 juli 2018

SMHI spår fortsatt torka och vattenbrist

Torkan vägrar att ge med sig. SMHI ser inte skymten av något väderomslag på sina kartor. Vattennivåerna i mindre och medelstora vattendrag är på många ställen alarmerande låga och även i de mindre grundvattenmagasinen är läget generellt sett allvarligt. Stora delar av landet är i akut behov av regn. Men så finns det några platser som upplevt nederbördsrekord.

 SMHI:s mätningar hittills för juli visar att det regnat avsevärt mycket mindre än normalt.
SMHI:s mätningar hittills för juli visar att det regnat avsevärt mycket mindre än normalt.

– Allmänt kan man säga att i sydligast delen av landet så det några platser som inte ens fått 10 mm på två och en halv månad, t ex Visby där det kommit åtta millimeter under perioden mot normalt 85 mm. Det är inte ens en tiondel av det normala, säger Sverker Hellström, klimatolog på SMIHI.

Torrast i söder

Det är framför allt i södra, sydöstra och västra Götaland som det varit torrast. Vid sidan av Visby är Oskarshamn ett annat exempel där det inte ens fallit 10 mm.

– Det är inte lika illa i norra Sverige där det på en del håll kommit väldigt mycket regn. I Riksgränsfällen, i Katterjokk har de haft den regnigaste juni sedan 1952. Där har det fallit 229 mm sedan 1 maj. Normalt faller ungefär lite drygt 130 mm så det är nästan det dubbla.

Läger förvärras i norr

Norra Sverige har i det stora hela klarat sig bättre från torkan eftersom det där på många håll ändå kommit 50-100 mm sedan 1 maj. Men nu börjar det varma vädret ställa till problem även där. Det syns inte minst i vattenmagasinen. Ytvattennivåerna börjar bli kritiska långt upp i landet.

– Det är lågt. Vi håller på att gå igenom kartan och vi utvidgar nu området med vattenbrist till att vara i höjd med Jämtland och Västernorrland, säger Jonas Olsson, hydrolog vid SMHI.

Skåne hårt drabbat

Jonas Olsson påpekar att bilden inte är enhetlig. Även i områden som är svårt drabbade av torkan kan enskilda vattendrag ha normala flöden. För flera län, däribland Skåne, är situationen så allvarlig att Länsstyrelsen gjort bedömningen att det är förbjudet att ta vatten ur små och medelstora vattendrag.

– Om vi tittar på Skåne och flödena där så ligger de på hälften av det normala.

Små magasin påverkas

Även grundvattennivåerna har påverkats av den långvariga avsaknaden av nederbörd. Framför allt gäller det de ytliga, små magasinen från vilka de flesta med egen brunn tar sitt vatten. De fylls på snabbt vid en längre tids regn, men är också känsligare vid torka än de stora, djupa magasinen som ofta fungerar som vattentäkter för kommunalt vatten. På många håll är grundvattennivån i de små magasinen nu mycket låga medan nivåerna i de stora i stort sett är normala.

– De ytliga magasinen har väldigt dålig fyllnadsgrad och så ser det ut upp till Jämtland och lite norrut. Men det finns lokala skillnader så det finns ingen tydlig gräns.

Flera veckors regn behövs

För att förhindra att brunnar torkar ut krävs nu ihållande regn i ett par veckors tid. Av det som faller så här års sugs det mesta upp av växtligheten så det krävs en längre tid, minst ett par veckor, av strilande regn för att återställa nivåerna. Häftiga regn är inte att föredra.

– Man kan tänka sig att det behöver komma de 70-80 mm som inte har kommit. Men det är förstås inte bra om allt kommer på en gång som en störtskur. Då kan det bli skador av det, säger Sverker Hellström.

Högtrycket fortsätter

Men något lågtryck verkar inte vara på ingång över landet vad han kan se.

– Om vi ser något i våra prognoser? Nej, det kan bli lite regn några dagar kommande vecka, men det är inga bestående omslag i väderleken. Någonstans kan det komma väldigt mycket lokalt. Det är vanligt sommarväder och svårt att spå var.

Se SMHI:s kartor över hur torrt det varit just du bor och hur det sett ut dina vänner ute i landet:

Nederbörden i procent av den normala för perioden

Dygnsnederbörd

LÄS MER: Årets skörd riskerar bli den sämsta sen 1992LÄS MER: Extremt väder minskar skörden i TysklandLÄS OCKSÅ: ”Torkan kan bero på slumpen”

Relaterade artiklar

Till toppen