Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 27 december 2018

Sockerbetsodlare får dispens för betat utsäde

Sockerbetsodlarna får dispens att använda utsäde behandlat med en neonikotinoid i ett år och slipper därmed mångmiljonförluster.

– Vi har köpt oss tid, säger Anders Lindkvist, generalsekreterare på Betodlarna.

FOTO: Tove Nilsson

Sedan många år har allt sockerbetsutsäde betats med preparatet Gaucho vars aktiva substans är imidakloprid. Det är numera förbjudet i EU.

Sedan ett förbud mot neonikotinoider blev aktuellt i EU har sockernäringen kämpat för att få ett undantag för betningen av utsädet, bland annat med hänvisning till att betgrödan inte blommar och attraherar pollinerande insekter som kan skadas av neonikotinoider.

Något undantag fick de inte, men nu alltså ett års respit i och med att Kemikalieinspektionen beviljat dispens för användning av Gauchobetat utsäde i ett år.

– Hela sockernäringen har lagt ned mycket resurser på det här och vi är glada att det har burit frukt, säger Anders Lindkvist.

Ökade kostnader

Betningen skyddar mot flera viktiga skadeinsekter fram till 6-8 bladstadiet och har även effekt mot tidiga bladlusangrepp. Näringen har räknat ut att odling av sockerbetor utan betningen kan leda till ökade kostnader för odlarkollektivet på i storleksordningen 60 miljoner kronor. 

Dispensen har vissa restriktioner. Efter att ha använt det betade utsädet får man inte odla tvåhjärtbladiga grödor året efter, till exempel potatis och vårraps.

Extra insatser

De som berörs av restriktionen är framför allt lantbrukare i Kristianstadtrakten där många odlar både sockerbetor och potatis. Enligt Anders Lindkvist kommer de odlarna sannolikt att kunna använda frö betat med preparatet Force i stället som har en effekt på underjordiska skadegörare före uppkomst.

– Sedan kan man tvingas till extra insektsinsatser efter uppkomst så att det fördyrar odlingen. Jag tror inte det skulle stjälpa 2019 års betodling för potatisodlarna, men betodlingen kan bli lite dyrare om man får stora insektsproblem.

Köpt tid

Force är också det betningsmedel som betodlarna lär få hålla till godo med efter 2019. Året med dispens för Gaucho innebär att betodlarna får med tid på sig att se hur Force fungerar och ska användas.

– Man kan säga att vi har köpt oss tid för att lära oss mer om det vi ska använda framöver och svensk betodling 2019 förlorar inte i konkurrenskraft mot andra länder som har beviljat den här dispensen, säger Anders Lindkvist.

Cirka tio andra EU-länder har gett dispens för Gauchobetat utsäde i sockerbetsodlingen, däribland Danmark.

LÄS MER: Årets betkampanj nu i gång

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen