Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 2 juli 2018

Stallar med uppbundet kan dömas ut

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att utreda konsekvenser av krav på lösgående djur. Om ett år ska utredningen som kan påverka både djurhållare av nötkreatur och häst vara klar.

 Majoriteten av svenska mjölkkor går i lösdrift.
Majoriteten av svenska mjölkkor går i lösdrift. FOTO: Cecilia Persson

Regeringens förslag om ny djurskyddslag i början av året innehöll inga förändringar gällande inhysningssystem med uppbundna djur. I stället sköts frågan på framtiden då regeringen ansåg sig behöva mer kunskap kring konsekvenserna av ett eventuellt förbud.

Konsekvenserna utreds

Nu har regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att utreda vilka konsekvenser ett förbud kan ge samt om en snabb och effektiv övergång till djurhållning i lösgående system kan uppnås utan förändrad lagstiftning. Myndigheten ska också klargöra vad som kan vara en rimlig övergångstid samt se över behovet av undantag från framtida bestämmelser.

Många bönder drabbas

I dag hålls majoriteten av alla svenska mjölkkor i lösdrift. Men sen långt tillbaka har svenska mjölkkor av tradition hållits uppbundna, och sett till antalet besättningar har närmare hälften av landets mjölkbönder fortfarande sina kor i den typen av inhysningssystem.

Det är i dag inte tillåtet att bygga nya stallar för att hålla djur uppbundna men en ny lagstiftning med förbud kan få stora konsekvenser för den som har sina djur i ett äldre system.

”Bör hållas lösgående”

I propositionen om ny djurskyddslag bedömde regeringen att de såg stora fördelar med lösgående system med hänsyn till djurens möjlighet till naturligt beteende och att dessa överväger de eventuella nackdelar som finns. Samt att djur – sett till andra fördelar som finns – därför bör hållas lösgående.

Det framhölls dock att en snabb övergång kan få negativa konsekvenser för berörda djurhållare och att mer kunskap om konsekvenserna behövdes.

Senast den 1 juli 2019 ska Jordbruksverkets utredning redovisas till Regeringskansliet.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen