Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 20 april 2014

Stark framtidstro trots kris

På Tallmyra drivs en lönsam smågrisproduktion med gott stöd från ved och växtodling. Ägare Roger Wässman tar den pågående griskrisen med ro. – Även när det ser som mörkast ut säger vi att det blir bättre sen. Och så kör vi på, säger han.

Bra investering. Cameleon är Tallmyras senaste maskininvestering och används både i den ekologiska och den konventionella växtodlingen.
Bild 1/6Bra investering. Cameleon är Tallmyras senaste maskininvestering och används både i den ekologiska och den konventionella växtodlingen. FOTO: Linda Grimstedt
Basen. Smågrisuppfödningen är basen i Tallmyras verksamhet. Roger Wässman har en fortsatt tro på svensk grisproduktion.
Bild 2/6Basen. Smågrisuppfödningen är basen i Tallmyras verksamhet. Roger Wässman har en fortsatt tro på svensk grisproduktion. FOTO: Linda Grimstedt
Viktiga. Rune Andersson och Linda Jonsson är två av fem heltidsanställda på Tallmyra. Den här dagen flyttar de smågrisar in till tillväxtstallet.
Bild 3/6Viktiga. Rune Andersson och Linda Jonsson är två av fem heltidsanställda på Tallmyra. Den här dagen flyttar de smågrisar in till tillväxtstallet. FOTO: Linda Grimstedt
Hobby. Mustangen tillhörde från början Playboy-kungen Hugh Hefner. Nu har Roger Wässman renoverat den bit för bit.
Bild 4/6Hobby. Mustangen tillhörde från början Playboy-kungen Hugh Hefner. Nu har Roger Wässman renoverat den bit för bit. FOTO: Linda Grimstedt
Föräldragården. Roger Wässman är uppvuxen på Tallmyra där han nu driver ett framgångsrikt företag med smågrisuppfödning, vedförsäljning och växtodling.
Bild 5/6Föräldragården. Roger Wässman är uppvuxen på Tallmyra där han nu driver ett framgångsrikt företag med smågrisuppfödning, vedförsäljning och växtodling. FOTO: Linda Grimstedt
Bild 6/6 FOTO: Linda Grimstedt

Roger Wässman säger sig vara född med grötslev. Yngst av fem syskon minns han föräldrarnas oro för ekonomin i det lilla blandlantbruket. Det tror han har lett till en kostnadsmedvetenhet när det kommer till maskininköp och andra investeringar.

– Det får aldrig bli slentrian i någonting. Vare sig det gäller personal eller inköp. Vi måste vara beredda på att vrida på varje sak, varje produkt. Om det behövs eller inte, säger Roger Wässman där han sitter vid köksbordet i det hemtrevliga lantköket ett stenkast från gårdens centrum.

Tallmyra är Roger Wässmans föräldrahem. 1978 tog han över driften av gården tillsammans med en bror. Då bestämde de sig för att på allvar satsa på svinproduktionen och investerade för 75 suggor.

Sedan dess har Roger Wässman köpt ut sin bror och med hjälp av det egna kapitalet stegvis utökat verksamheten, såväl i djurantal, fastigheter som areal.

I dag brukas 420 hektar åker och 130 hektar skog. Smågrisproduktionen har 400 suggor och ger drygt 10 000 smågrisar per år.

De senaste årens griskriser till trots, har smågrisuppfödningen lönat sig och trots att en del mark brukas ekologiskt har Roger Wässman inga planer på att ställa om helt.

– Jag ser fortfarande en potential i konventionell grisproduktion. Det har varit upp och ner tidigare. Får vi bara konsumenter och handel att se fördelarna i den svenska produktionen tror jag att vi kommer att få ett uppsving igen.

Ett annat viktigt ben i företaget är försäljningen av brasved till villahushåll i Mälardalen. Tallmyras skogar är hårt ansatta av kronhjort som ger hundraprocentiga skador på granen, vilken i sin tur utgör 70 procent av beståndet.

Den utmaningen har Roger Wässman tacklat genom tidiga avverkningar, vilka finansieras genom förädlingen till brasved.

– Vedhanteringen är rolig. Jag levererar själv. Det är ett sätt att komma ut och träffa lite folk. Och det går att styra bra efter annat arbete på gården.

Innan försäljning torkas all ved inomhus med hjälp av luftväxling. Det gör varan både lättare och av högre kvalitet. Och det visar också på en annan av företagets principer – att inte låta några lokaler stå tomma utan att generera vinst.

Till Tallmyra har nämligen flera fastigheter tillkommit under åren, vilket har gett ett antal boningshus och ekonomibyggnader i bonus. Efter hand byggs tomma lokaler om till framför allt garage, som hyrs ut till veteranbilsentusiaster. En inkomstkälla som ger bra utbyte i förhållande till arbetsinsatsen.

– Det är mer lönsamt att hyra ut verkstäder än bostäder, konstaterar Roger Wässman.

Hans krav inför de investeringar han gör på gården, är att de ska ge minst tio procents avkastning per år. Hittar han inget projekt som kan motsvara det, placeras pengarna i värdepapper eller terminshandel så länge.

Ett exempel på gårdsinvestering är den pågående täckdikningen av ungefär 130 hektar åkermark, som ska ge högre skördenivåer. Roger Wässman ser nämligen hellre att avkastningen ökar, än att arealen gör det.

För trots att han anser att lantbrukare i första hand behöver vara företagare för att klara framtiden, tycker han att det är viktigt att inte förlora känslan för yrket.

– Hade jag inte haft känsla för djur och jorden hade jag nog inte kunnat fortsätta. Det tycker jag är en nackdel när gårdarna blir för stora, det är lätt att man tappar känslan.

På grund av en ryggskada deltar Roger Wässman inte längre så mycket i det praktiska arbetet på gården. Hans roll är i stället som arbetsledare och organisatör av verksamhetens olika delar.

– Det är hela tiden fråga om prioriteringar. Där är jag som chef hela tiden med. Vi släpper ju inte finliret med smågrisarna bara för att sopa stallgången.

I den mån man kan tala om fritid, går Roger Wässman gärna ut och jagar eller är i garaget och mekar med sina veteranbilar. Det senaste projektet är en totalrenovering av en Mustang Shelby, vars första ägare var Playboykungen Hugh Hefner.

– Att ha en hobby är en del i ens utveckling. Man måste få göra något annat också.

Tallmyra AB

  • Ägare: Roger Wässman
  • Familj: Hustrun Anne-Charlotte och barnen Viktor, 25, och Märta, 17.
  • Verksamhet: Spannmålsodling för eget foder. Vedförsäljning. Uthyrning av bostäder och verkstäder. I enskild firma finne en ekologisk växtodling där vallen säljs som rötmassa till biogas.
  • Anställda: Fem personer, inklusive Roger själv.

Relaterade artiklar

Till toppen