Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 21 december 2018

Stor satsning på lokala åtgärder mot övergödning

Det lokala arbetet mot övergödning i vattendrag, sjöar och hav ska stärkas. Därför får nu 20 projekt från norr till söder nästan 37 miljoner kronor i bidrag från Havs- och vattenmyndigheten för att utveckla nya arbetsformer i vattenvården.

 Algblomning i Mälaren. Projekt mot övergödningen i Sveriges tredje största sjö hör till dem som nu får bidrag.
Algblomning i Mälaren. Projekt mot övergödningen i Sveriges tredje största sjö hör till dem som nu får bidrag. FOTO: IBL

– Övergödning är ett utbrett problem, framför allt i Götaland och Svealand. Ungefär 2 300 sjöar, kustvatten och vattendrag har i dag sämre än god status på grund av övergödning. Samtidigt är åtgärdstakten inte tillräckligt hög, säger Mats Svensson, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande.

Flerårig kraftansträngning

Det var en anledning till att regeringen 2018 beslutade om en göra en flerårig kraftansträngning för renare hav. Denna satsning är en del av det arbetet och är ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, de fem vattenmyndigheterna, länsstyrelsen och LRF.

Målet är att flera åtgärder ska genomföras. Det lokala arbetet mot övergödning ska bli bättre då de som får ta del av pengarna också förväntas dela med sig av sin kunskap.

Början på ett nytt arbetssätt

– Vi är glada över att göra detta tillsammans. Det är början på ett nytt arbetssätt och det finns mycket lokal kunskap om vattnet i människors hembygd som behöver synliggöras. Vi tror också att ett nära samarbete med gårdsmiljörådgivningen i Greppa Näringen kan bli viktigt, säger LRF:s förbundsordförande Palle Borgström i ett pressmeddelade.

Identifiera drivkrafterna

Enligt planen ska de 20 projekten pågå i ett till tre år, men förhoppningen är att de ska fortsätta längre än så.

– Ett mycket viktigt mål är att identifiera vilka drivkrafter som krävs för att nödvändiga åtgärder ska genomföras, säger Mats Svensson i pressmeddelandet från Havs- och vattenmyndigheten.

Här är de 20 projekten som får pengar

Samordnare för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning, Orust kommun.

Vattensamordnare i Västerviks kommun.

Falkenbergs kommun, Samverkan ger framgång.

Norrtälje Naturvårdsstiftelse, Vattenvård i Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuner.

Kävlingeåns vattenråd, Vombsjöns tillrinningsområde.

Saxåns-Braåns vattenråd, avrinningsområde.

Nyköpingsåsarnas Vattenvårdsförbund, Tillsammans mot övergödning.

Trelleborgs kommun/Sydvästra Skånes vattenråds avrinningsområde.

Dalslands miljö- och energiförbund, Åtgärdsarbete mot övergödning i Lillån.

Länsstyrelsen Västerbotten, Tavelån och Tavlefjärden, åtgärdsplanering för god status.

Länsstyrelsen Halland, lokalt arbete mot övergödning i Löftaån, Hovmannaån och Torpaån.

Hushållningssällskapet Halland, Förbättrad vattenkvalitet i kustnära mindre avrinningsområden i Halland och nordvästra Skåne.

Hjälmarens vattenvårdsförbund, Backstaåns avrinningsområde.

Enköpings kommun, samverkan för bättre vattenkvalitet i Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden.

Mälarens vattenvårdsförbund, åtgärder i Sagaåns och Mälarens avrinningsområde för minskad övergödning.

Tidans vattenförbund tillsammans med Hushållningssällskapet Skaraborg, Minskad övergödning i Tidan.

LRF sydost.

Länsstyrelsen Östergötland, Vikbolandet, norra Söderköpingsåns avrinningsområde och slättbygden söder om Roxen.

Södertälje kommun, åtgärder för god vattenstatus i Stavbofjärden med tillrinningsområden i Södertälje kommun.

Länsstyrelsen Skåne, Finjasjön.

LÄS MER: Vattenvård får mer pengar än kulturvårdLÄS MER: LRF-regioner kan bli huvudmän för nya vattenåtgärder

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen