Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 30 november 2018

Större problem med skadeinsekter i år

Sommaren och höstens värme och mindre torkning av årets spannmålsskörd har lett till mer skadeinsekter i spannmålslagren.

 Bertil Uhlin, tekniker på företaget Nomus
Bertil Uhlin, tekniker på företaget Nomus FOTO: Nomus

Problemen med skadeinsekter i spannmålslager är större i år än de brukar vara. Det upplever Bertil Uhlin, tekniker på företaget Nomus som utför gasningar i spannmålslager för att bekämpa skadeinsekter.

– Vi har märkt av det genom att vi redan har gasat årets skörd. Det har vi inte varit med om tidigare, säger han.

Det vanliga är gasningar av spannmålslager kommer igång efter årsskiftet framåt mars-april.

Värmen orsak

Bertil Uhlin tror att den ökade förekomsten av skadeinsekter i lagren kan bero på årets värme. Dels trivs och förökar sig insekter när det är varmt, dels kan värmen ha gjort att lantbrukare inte har torkat spannmålen före lagring.

– När spannmålen tröskades var den väldigt torr. Därför har lantbrukare kanske inte alltid torkat spannmålen. Men det är fortfarande ett liv i kärnan, den är inte död för att du har tröskat den. Man ska köra spannmålen genom en tork även om den är torr. Sedan ska du kyla. Och det är svårt när det inte är kallt om du inte har riktiga kylmaskiner, säger Bertil Uhlin.

FAKTA: Så undviker du skadeinsekter i spannmålslagret

· Kör spannmålen genom torken, även om den är torr.

· Rensa spannmålen.

· Städa spannmålslager, elevatorer, grop noggrant. Bekämpa insekter med Kobiol EC25 registreringsnummer 5014 vid behov (kräver behörighet klass 1L).

· Silor som ska rymma ekologisk spannmål får inte behandlas med Kobiol, men medlet Aquapy 4771 kan användas. Sanering måste utföras i god tid så att inga rester finns kvar när spannmålen läggs in.

· Jämna ut spannmålen i lagret så att den inte har toppar.

· Sätt ut baggfällor och kontrollera dem och temperatur i lagret var 14 dag.

· För ekologiska lantbrukare är renhållning av spannmålslager ännu viktigare eftersom de inte kan gasas.

Om inte hela spannmålspartiet kyls ned kan man få kondens och därmed fukt i det vilket kan leda till skadedjursproblem.

De vanligaste skadeinsekterna i spannmålslager är kornvivel och plattbagge. Den förstnämnda borrar hål och lägger ägg i kärnan och sedan borrar sig larven ut ur kärnan. Plattbaggar gnager på kärnans utsida.

 Roger Valkegård, vd Nomus, sanerar spannmålslager från skadeinsekter.
Roger Valkegård, vd Nomus, sanerar spannmålslager från skadeinsekter. FOTO: Eva Westin

Onödiga pengar

Om insekter upptäcks när spannmålen levereras till handeln blir lassen avvisade. Det är ofta så förekomst av insekter upptäcks. Det innebär att spannmålen måste forslas tillbaka till gården, behandlas med gas och sedan köras tillbaka till kunden igen. Om spannmålen körts med lastbil står lantbrukaren för att den blir sanerad.

– Det är i många fall onödiga pengar för lantbrukaren som man kan undvika, säger Bertil Uhlin som framhåller att det finns många sätt att förebygga skadeinsekterna.

FAKTA: Gasning av lager

Fosfintabletter släpps ned i spannmålen under tiden spannmål körs runt i silon (pelargasning) eller när man flyttar spannmålen från ett lager till ett annat. Silon ska vara tät, är det planlager täcks det med plast. Gas utvecklas och får verka ett antal dagar. Därefter luftas spannmålen. Lagerutrymmena ska vara stängda och låsta så att ingen kan ta sig in under gasningen. Om värmeutvecklingen i spannmålen redan har blivit för hög på grund av insektsangrepp måste spannmålen ofta flyttas för att kokor i den ska slås sönder före gasning.

Hålla rent

Det viktigaste är att hålla rent och städa noggrant i silon eller planlagret innan ny spannmål kommer in. Även grop och elevator och andra ställen där spannmålen kan passera ska vara rent. Om man upptäcker att det finns skadedjur vid städningen kan man spruta eller dimma anläggningen med Kobiol. 

– Men att spruta utan att ha gjort en noggrann rengöring är meningslöst. Det är a och o att hålla rent, framför allt från gammal spannmål som ligger kvar i en hög någonstans, eller om det ligger gammal spannmål på reglar och liknande.

FOTO: Eva Westin

Plant lager

Förutom att spannmålen ska torkas bör den vara väl rensad eftersom stoft och damm håller fukt som gynnar insekterna. Dessutom bör toppar i spannmålen jämnas ut.

– Om spannmålen ligger i en topp går fukten upp i toppen och stannar kvar där. Men om du har ett plant lager av spannmål, då lämnar fukten spannmålen.

Bertil Uhlin rekommenderar också att man sätter ut baggfällor i spannmålen och att man kollar dem samt temperaturen i spannmålen var 14:e dag.

LÄS MER: De fick gasa spannmålen för att bli kvitt skadedjuren

Relaterade artiklar

Till toppen