Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 24 augusti 2017

Strid om avskiljning av smågrisar

Jordbruksverkets nya föreskrifter kan försämra djurvälfärden för smågrisar, menar kritiker. Det stämmer inte, kontrar grisföretagarna.

FOTO: Ann Lindén

Lillemor Wodmar, generalsekreterare för Svenska Djurskyddsföreningen, och professor Bo Algers gick nyligen till angrepp mot Jordbruksverkets förslag om nya djurskyddsregler i media. Förslagen innebär bland annat att griskultingar ska kunna skiljas tidigare från suggan.

– Vi anser att man försämrar djurskyddet genom att smyga in sådana här förändringar, säger Lillemor Woodmar, men får mothugg av Ingemar Olsson, ordförande i Sveriges Grisföretagare.

”Ger en felaktig bild”

– Den senaste kritiken som förs fram i media ger en felaktig bild. Det påstås att vi ska gå ned till en avvänjningstid på tre veckor, men det stämmer inte, menar Ingemar Olsson, ordförande i Svenska Grisföretagare.

Han påpekar att uppfödare i dag, enligt Jordbruksverkets föreskrifter, kan avskilja griskultingar från suggan efter 28 dagar på individnivå. Det innebär att genomsnittet för avvänjningen inom hela gruppen griskultingar hamnar kring 32 dagar.

– Vi vill spara suggan. När regeln om 28 dagar på individnivå kom 1988 var det ofta bara sju-åtta kultingar som vägde sex-sju kilo var. Nu har den bättre tillväxten gjort att det kan vara 12-13 kultingar som väger över tio kilo var efter 28 dagar. Det är inte snällt mot suggan.

”Det är tvärtom”

Det nya förslaget innebär bland annat att griskultingar ska kunna avskiljas från suggan efter 28 dagar på gruppnivå. Det betyder att genomsnittet också ska hamna kring 28 dagar, vilket är ett bra bit över EU:s genomsnitt på 21 dygn. Det står också att varje djuromgång bara får ha högst 10 procent av smågrisarna som har en avvänjningsålder som understiger 26 dygn.

Kritikerna menar att förslaget inte bygger på tillräcklig vetenskaplig grund och även riskerar att öka antibiotikaanvändningen. Smågrisar som skiljs av tidigare riskerar att bli mer sjuka och därmed använda mer antibiotika, menar man.

– Det är tvärtom. Vi arbetar för att bibehålla antibiotikaanvändningen på en låg nivå. De nya reglerna innebär att användningen inte får öka. Om vi kan hålla 28 dagar på gruppnivå kan grupperna av suggor och smågrisar hållas samman. Då blir det också lättare att kontrollera smittspridningen i våra stallar.

Sammanfattades av Svenska Pig

Ingemar Olsson understryker att det var djurhälsoorganisationerna DVO, Lundens djurhälsa och Gård & Djurhälsan som gjorde undersökningen om avskiljningens påverkan på grisarna, som Jordbruksverkets nya förslag bygger på. Undersökningen sammanställdes av Svenska Pig.

– Vi skickade in undersökningen till Jordbruksverket och den faktagranskades sedan av experter på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Nu ligger Jordbruksverkets förslag till regeländring på EU:s kontor i Bryssel för en så kallad teknisk runda.

LÄS MER: Avvänjningstiden kan kortas med fyra dagar

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen