Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 3 oktober 2018

Svårt att hitta rätt person till livsmedelsjobben

Under 2019 har företagen i den svenska livsmedelsproduktionen behov av att rekrytera omkring 40 000 anställda, varav 60 procent inom industrin. Men det är svårt att hitta rätt arbetskraft, visar en ny rapport.

 Åtta av tio företag i livsmedelssektorn anser att det är svårt att hitta rätt arbetskraft, visar en ny rapport som LRF står bakom tillsammans med Livsmedelsföretagen och Arbetsförmedlingen.
Åtta av tio företag i livsmedelssektorn anser att det är svårt att hitta rätt arbetskraft, visar en ny rapport som LRF står bakom tillsammans med Livsmedelsföretagen och Arbetsförmedlingen. FOTO: SLU

LRF, Arbetsförmedlingen och Livsmedelsföretagen, Li, speglar i en gemensam rapport arbetskrafts- och kompetensbehoven i livsmedelssektorn 2019-2023. Bakgrunden är den nationella livsmedelsstrategin med målet om ökad matproduktion i Sverige och därmed ökad tillgång på bland annat arbetskraft.

Behöver rekrytera

Under det kommande året beräknas företagen i kedjan primärproduktion till livsmedelsindustri att ha drygt 75 000 personer tillsvidareanställda. Sett som ett genomsnitt bedömer företagen att de inte kan öka produktionen med mer än knappt 9 procent utan att rekrytera mer arbetskraft.

När företagen bedömer sitt arbetskraftsbehov om fem år skattar de sitt rekryteringsbehov till närmare 59 000 medarbetare.

Hälften vill växa

Ungefär hälften av företagen planerar att växa de kommande fem åren och cirka 12 100 företag planerar för att rekrytera mer personal. Ett genomsnittligt företag avser att anställa 3,5 personer det närmaste året.

En majoritet av företagen, åtta av tio, uppger dock att det är svårt att hitta rätt arbetskraft, vilket begränsar verksamheten. Bara under det senaste året har företagen avstått från att anställa 13 000 medarbetare just för att de inte har funnit rätt person för jobbet, enligt rapporten.

Utvecklingen bromsas

Slutsatsen är att sektorns möjligheter att växa bromsas av ett otillräckligt utbud av arbetskraft.

Anders Johannesson är LRF:s projektledare i arbetet med rapporten. Han konstaterar att finns ett stort arbetskraftsunderskott i branschen.

– Nu har vi en bild av hur stora behov företagarna själva uppger att de har. När vi trots 340 000 arbetslösa har svårigheter att få tag i arbetskraft är det uppenbart att matchningen inte fungerar. Det är något vi kommer att arbeta med i vinter, säger han.

Fördjupat samarbete

Tanken är att samarbetet mellan LRF, Li och Arbetsförmedlingen ska fördjupas och resultera i ett treårigt projekt för bättre matchning samt kompetensutveckling. Parterna söker pengar för ändamålet.

Anders Källström, VD och koncernchef för LRF, framhåller att livsmedelsproduktionen är viktig för Sverige av flera skäl.

– Dels förses befolkningen med mat, dels bidrar sektorn med mycket pengar till landets ekonomi, och det viktigaste av allt, jobben finns verkligen i hela landet. Utmaningen för företagen är att hitta rätt kompetens, säger han.

FAKTA: Så många jobbar i livsmedelssektorn

– I Sverige finns det cirka 63 000 gårdar, varav cirka 15 000 är heltidsverksamma med jordbruk och 1 900 med trädgårdsföretagande. Totalt sysselsätts 171 400, antingen på hel- eller deltid.

– Jordbruk med binäringar står för 1,2 procent av sysselsättningen i Sverige och omsätter 65 miljarder kronor.

– Livsmedelsindustrin i Sverige omfattar cirka 4 200 företag och sysselsätter närmare 49 000 personer. – Omsättningen uppgick 2015 till cirka 177 miljarder kronor.

– Av det som produceras i svenskt jordbruk vidareförädlas 70 procent av livsmedelsföretagen i Sverige.

Källa: Arbetskrafts- och kompetensstudie inom livsmedelssektorn 2018

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen